Vikarierande samordnare barn och familj

PUBLICERAD: 2023-11-20T16:15:35 | SÖK JOBBET SENAST: 2023-12-03T23:59:59 | KOMMUN: Malung-Sälen | YRKE: Gruppledare inom socialtjänst | ANTAL PLATSER: 1 | Källa: Arbetsförmedlingen

Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.

Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:

• Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
• Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
• Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
• Flexibla arbetstider när det är möjligt

Välkommen att söka jobb hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Individ- och familjeomsorgen i Malung-Sälen är samlad under socialnämnden, innehållande försörjningsstöd, missbruk/vuxna, barn och familj samt öppenvård. Verksamheten består av en personalgrupp på 25, med öppet och trevligt klimat där det är självklart att vi hjälps åt och stöttar varandra inom och mellan grupperna. Tillsammans skapar vi vägar framåt för vidareutveckling och kunskapsutbyte.

Vi söker en vikarierande samordnare för barn och familj under ett års tid. Gruppen barn och familj hanterar handläggning gällande barnavårdsärenden och familjerätt. Gruppen består av familjerättssekreterare, familjehemssekreterare, mottagningssekreterare barn och unga samt socialsekreterare barn och unga. Samordnare är organisatoriskt underställd enhetschef på individ- och familjeomsorgen. Enhetschef ansvarar för personal, budget och arbetsmiljö inom verksamheten. Samordnarens uppdrag är att leda det dagliga arbetet med ett tydligt barnperspektiv.

Samordnarens arbetsuppgifter är att leda och fördela enhetens inkomna ärenden så att ärendefördelningen håller en jämn nivå mellan handläggarna. Ansvar för att handläggningen av ärenden följer lagstiftning och riktlinjer samt håller hög kvalitet genom intern kontroll. Att förvalta arbetet som ordinarie samordnare har påbörjat. Samordnaren fattar beslut i enskilda ärenden enligt gällande delegationsordning. I arbetsuppgifterna ingår vägledning och stöd till handläggarna i enskilda ärenden samt introduktion till nyanställda handläggare. Samordnaren arbetar för att i dialog med andra aktörer tydliggöra verksamhetens arbetsuppgifter utifrån uppsatta mål.
Nära samverkan med enhetschef för individ- och familjeomsorgen är nödvändigt, likväl som en nära och god samverkan med andra internt och externt. Ledningsgruppen ansvara gemensamt för att riktlinjer och rutiner för ärendehandläggningen inom barn och familj hålls uppdaterade samt revideras vid behov.

Rollen som samordnare innebär att erbjuda nära arbetsledning och att arbete för att kompetens- och kvalitetssäkra verksamheten. I det ingår att verka som ställföreträdande enhetschef, vara teamledare, ha ansvaret för ärendegenomgång och ärendefördelning samt att stötta i svåra ärenden. Du kommer arbeta nära enhetschef och övriga samordnare samt delta även i enhetens ledningsgrupp. Du erbjuds extern handledning.

Medarbetare hos oss besitter en bred och hög kompetens med en varm och hjälpande inställning. Låter det som ett arbete för dig? Urval och intervju sker fortlöpa

KVALIFIKATIONER
Vi söker personer med socionomexamen i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer SOSFS 2014:7 för arbete med barn.
Du ska ha kunskaper inom aktuell lagstiftning och minst fem års erfarenhet av området. För befattningen ser vi att du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning för den aktuella målgruppen 0-17 år och deras familjer. Flerårig erfarenhet av arbete som socialsekreterare inom myndighetsutövning med barnavårdsärenden samt gärna erfarenhet av familjerätt. Minst tre års erfarenhet av arbetet som arbetsledare inom barnavårdsärenden. Vidareutbildning inom området är meriterande.
Du har förmågan att delegera arbetsuppgifter samt ger råd, stöd och möjlighet för handläggarnas utveckling. Hos oss är ingen dag den andra lik så att du både självständigt och tillsammans med andra kan fatta snabba och tydliga beslut ser vi som en självklarhet.

Din goda förmåga att ha ”många bollar i luften”, skapa samsyn, samarbete och delaktighet, tydlighet och trygghet är något som värderas högt. Som person så ser vi att du inger förtroende, skapar tillit och tilltro genom din förmåga att sprida lugn och stabilitet omkring dig.
• Besitta god samarbetsförmåga internt och externt.
• Förmåga att arbeta i politisk styrd organisation.
• Du ska god förmåga i skriftligt såväl som muntlig framställan.
• Goda datakunskaper
• Du ska ha ett genuint intresse för barn och unga samt deras föräldrar.
• Du har erfarenheter och utbildning i BBIC. Meriterande om du har iRiSk.
• Då resor förkommer i tjänsten är körkort ett krav

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att tjänsten ej bedöms omfattas av kompetenskrav som kan medge omplacering inom organisationen utifrån politiskt beslut om personalanpassningar KS 2023:21.

För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.

Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt.

Ansök här