Teamledare till Centrum mot våld

PUBLICERAD: 2023-11-20T16:10:32 | SÖK JOBBET SENAST: 2023-12-03T23:59:59 | KOMMUN: Västerås | YRKE: Socionom | ANTAL PLATSER: 1 | Källa: Arbetsförmedlingen

Vill du arbeta i en växande verksamhet och stötta människor på vägen mot ett liv fritt från våld? Har du ledaregenskaper som kan inspirera och driva ett team mot gemensamma mål? Då har vi en möjlighet för dig!

Välkommen till Centrum mot våld (CMV), en del av Individ- och familjeförvaltningen i Västerås stad. Med fyra verksamheter; inklusive Centrum mot våld i nära relation, KAST-mottagningen, Centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt Mika-mottagningen för utsatta i prostitution och människohandel, utgör vi en viktig länk i samhällets arbete mot våld och förtryck. I takt med att CMV växer i sitt uppdrag skapar vi nu en helt ny roll för en engagerad teamledare.

ARBETSUPPGIFTER
Du har en avgörande roll som komplement till enhetschefen. Du arbetar med att leda och stötta ett team på cirka åtta familjebehandlare inom områdena våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Du ansvarar för den operativa arbetsfördelningen, samverkan med både interna enheter och andra aktörer, samt säkerställer att arbetet bedrivs i enlighet gällande lagstiftning och hög kvalitet.

Du fördelar ärenden och föreläsningsuppdrag, handleder medarbetare i komplexa ärenden, ansvarar för enhetens mottagningstelefon och mail samt består enhetschefen i kvalitativt utvecklingsarbete. Du deltar i samverkansgrupper och genomför även stödsamtal med klienter och håller i föreläsningar vid behov. Dessutom förväntas du att hålla dig uppdaterad om omvärldsfaktorer och metodutveckling inom området. En nyckelaspekt av ditt ledarskap är att främja sammanhållning och strävan mot gemensamma mål i teamet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en examen som socionom eller likvärdig akademisk bakgrund med utbildning i socialrätt. För att trivas i rollen blir din erfarenhet av att möta målgruppen och genomföra behandlande samtal avgörande. Som stöttepelare för dina kollegor är också dina kunskaper inom samtalsmetodik, exempelvis inom MI och KBT, samt din kunskap inom området våld i nära relation väldigt viktiga.

Om du även har med dig kunskap om prostitution och människohandel eller hedersrelaterat våld och förtryck är det ett plus för tjänsten. Vi värdesätter också tidigare erfarenhet av ledningsuppdrag och uppskattar din förståelse för vikten av ett tillitsbaserat ledarskap.

Som länk mellan ledning och teamet kommer du ha en komplex roll som ställer krav på struktur och organisatorisk skicklighet. Det är viktigt att du har förmågan att lätt skapa förtroende och bygga relationer med de du möter. Vi letar efter dig som är trygg i din professionalism, även i de mest utmanande situationerna.

Känner du att detta är en spännande möjlighet för dig? Vi ser fram emot din ansökan!

ÖVRIGT
Välkommen till Västerås stad – Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.

Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:
https://www.vasteras.se/jobbochkarriär

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.

Ansök här