Strategiskt driven HR chef som vill bidra till stadens fortsatta utveckling

PUBLICERAD: 2023-09-27T13:05:22 | SÖK JOBBET SENAST: 2023-10-22T23:59:59 | KOMMUN: Landskrona | YRKE: Personalchef/HR-chef | ANTAL PLATSER: 1 | Källa: Arbetsförmedlingen

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer?

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som HR chef får du en central roll i staden med budget- och resultatansvar för en avdelning med totalt 24 medarbetare. Du leder verksamheten genom två enhetschefer.
Uppdraget innebär att tillsammans med HR-avdelningen driva och leda utvecklingen och skapa förutsättningar så att stadens övergripande mål och vision genomförs framgångsrikt.
Du arbetar nära förvaltningarnas chefer och rapporterar till stadsdirektören.
Du får en viktig roll i stadsdirektörens ledningsgrupp med fokus på att bidra till utvecklingen av staden som helhet.

Ditt uppdrag innebär att vidareutveckla avdelningen, leda det strategiska HR-arbetet och säkerställa att Landskrona stad levererar ett kvalificerat och enhetligt HR-stöd till stadens chefer. Du får det övergripande ansvaret för kommunens samtliga HR-processer och att HR-avdelningen uppfattas som en modern och proaktiv samarbetspart i linje med stadens vision och värderingar om att vara en attraktiv arbetsgivare. Du har en god förståelse för det strukturella HR-arbetet och hur man effektivt utvecklar och bygger en välfungerande organisation.

Vi söker en skicklig ledare som har en god förmåga att navigera på olika nivåer i en komplex organisation. Utmärkande för ditt ledarskap är handlingskraft, lyhördhet och din kommunikativa förmåga. Du är resultatdriven och brinner för att arbeta med övergripande kompetensförsörjningsfrågor samt utvecklings- och förändringsarbete. Din förmåga att fatta beslut skapar tydlighet och leder till att verksamheten når uppsatta mål. Som ledare värderar du ett gott bemötande, är resultatinriktad och tar ansvar vilket leder till en kultur där medarbetare vill, och vågar prova.

KVALIFIKATIONER
Du har en gedigen erfarenhet från att arbeta som ledare i en större organisation med övergripande kompetensförsörjningsfrågor samt utvecklings- och förändringsarbete. Vana av att spela en aktiv och strategisk roll i dessa sammanhang, och en god organisatorisk förståelse.

Du har goda kunskaper inom arbetsrätt och strategiskt HR-arbete och samverkansförmåga i förhållande till fackliga organisationer. Förståelse för en politiskt styrd organisation och vad som krävs för att navigera för att nå framgång. I grunden har du högskole-/universitetsutbildning inom HR eller annan akademisk utbildning som vi bedömer som relevant.

ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med FXL | Find executives Sweden. www.findexecutives.se.
Kontakta gärna Petra Johnsson, pj@findexecutives.se 0709-900888
eller Suzanne Falk, suzanne.falk@findexecutives.se 0705-941036

Välkommen med din ansökan senast 22/10.

Ansök här