Socialsekreterare missbruk/beroende

PUBLICERAD: 2024-02-20T14:50:51 | SÖK JOBBET SENAST: 2024-03-20T23:59:59 | KOMMUN: Ystad | YRKE: Socialsekreterare | ANTAL PLATSER: 1 | Källa: Arbetsförmedlingen

På Vuxenenheten i Ystads kommun hanteras ärenden rörande individer över 18 år gällande substans- och spelmissbruk, våld i nära relation, boendefrågor, anhörigproblematik samt kriminalitet. Vuxenenheten ansvarar både för myndighetsfrågorna samt för behandling i öppenvård. Till Vuxenenheten hör även den kommunanställda personalen som arbetar på Maria Mottagning Skåne Sydöst vilket drivs gemensamt av Region Skåne och kommunerna Ystad, Tomelilla, Sjöbo samt Simrishamn.

Under 2024 kommer vi på Vuxenenheten bedriva flera olika projekt, till exempel ett som syftar till att öka våldsutsattas möjligheter att erhålla stadigvarande boende och ett annat som syftar till att upptäcka och behandla individer med kriminellt tankemönster/beteende. Därtill kommer vi utveckla medborgarnas möjlighet att ansöka om stöd digitalt för att öka vår tillgänglighet och för att nå ut till fler individer.

Vi söker nu en socialsekreterare för att förstärka vårt team under det kommande året. Vill du vara en del av vårt erfarna, utvecklingsorienterade och positiva gäng, med stort fokus på individens bästa, så är du välkommen att söka tjänsten!

ARBETSUPPGIFTER
Som socialsekreterare missbruk/beroende arbetar du med att utreda enligt SoL utifrån ansökan om stöd. Utredningsarbetet innebär att du träffar individer, med substansbruk och eller spelmissbruk, och inhämtar information för att kunna bedöma huruvida individen har rätt till ansökt bistånd. Vid beslut om insats upprättar du vårdplan och följer därefter upp behandlingens fortskridande.

Förutom att utreda enligt SoL kommer du som socialsekreterare också göra förhandsbedömningar och utreda enligt LVM.

Många av de individer som söker stöd för missbruk/beroende har även annan typ av problematik. Arbetet som socialsekreterare innefattar därav till stor del samarbete/samverkan med andra enheter inom kommunen liksom med psykiatrin.

KVALIFIKATIONER
För att arbeta som socialsekreterare på Vuxenenheten krävs det att du har socionomexamen. Därtill behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Ansök här