SKKP (Särskilt kval kontaktperson) Framtid Stockholm Järva

PUBLICERAD: 2023-11-20T00:00:00 | SÖK JOBBET SENAST: 2023-12-04T23:59:59 | KOMMUN: Stockholm | YRKE: Socialsekreterare | ANTAL PLATSER: 1 | Källa: Arbetsförmedlingen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning
Framtid Stockholm är en central enhet inom Socialförvaltningen, där vi arbetar med öppenvårdsinsatser för barn och unga.

Vi erbjuder ett likvärdigt och transparent utbud av stöd- och behandlingsinsatser, med högkvalitativ och lättillgänglig verksamhet, för ungdomar, föräldrar och samarbetsparter. Framtid Stockholm består av SKKP Särskilt kvalificerad kontaktperson, Mini Maria Stockholm, Ungdomstjänst, BSFT, Ungdomsjourens olika uppsökande verksamheter, Stödcentrum samt PLUS. Enheten är samlokaliserad med Beroendecentrum, Region Stockholm, på Rosenlundsgatan 44B på Södermalm samt på Askebykroken 11 i Rinkeby. SKKP har två tjänster placerade i Järva, i övrigt organisatoriskt tillhörande Framtid Stockholm SKKP, med bland annat gemensam ledning, veckomöten, handledning och APT. Den nu utlysta tjänsten är förlagd till SKKP Järva i Rinkeby.

Arbetsbeskrivning
SKKP arbetar med behandling av unga 15-21 år med kriminellt beteende och särskilt vårdbehov, i syfte att få till en livsstils- och beteendeförändring. Arbetet bedrivs efter dom eller på frivillig bas, på bistånd. Insatsen är avsedd att på hemmaplan tillgodose den unges behov av särskilt stöd för att motverka och/eller behandla missbruk, fortsatt kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende.

Kvalifikationer
Du som söker har socionomexamen och är väl förtrogen med de lagar och regelverk som styr såväl öppenvårdsverksamhet och myndighetsutövning, som samverkan och sekretess.

Rollen som SKKP ställer höga krav på medarbetaren. Du behöver ha en bred kunskaps- och erfarenhetsbank inom vitt skilda områden att hämta redskap och kreativitet ur, samtidigt som egen motor och struktur är avgörande. Att kunna navigera i rollen som utförare i öppenvård, med såväl ungdomarnas/familjernas, som uppdragsgivarens intressen för ögonen är av stor vikt, liksom att ha förståelse för de möjligheter och begränsningar rollen och uppdraget innebär.

Då SKKP-insatsen är mycket individuellt utformad efter den enskilda ungdomens behov, behöver du vara initiativtagande, flexibel, självgående och uthållig samt mål- och resultatorienterad. Du behöver ha god samarbetsförmåga och god relationsskapande förmåga, liksom god förmåga till muntlig kommunikation tillsammans med god pedagogisk insikt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt
SKKP anpassar sitt arbete efter ungdomens/familjens behov och är geografiskt flexibla. Körkort är meriterande. Arbetet sker även i ungdomarnas och familjernas närmiljö, vilket innebär resor inom staden.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök här