Områdeschef till äldreomsorgen

PUBLICERAD: 2023-11-17T16:32:41 | SÖK JOBBET SENAST: 2023-12-08T23:59:59 | KOMMUN: Jönköping | YRKE: Äldreomsorgschef | ANTAL PLATSER: 1 | Källa: Arbetsförmedlingen

Äldreomsorgen

Vi söker dig som har erfarenhet från chefsuppdrag inom äldreomsorgen och som vill utvecklas i ett uppdrag där du bidrar till välfärden genom att skapa värde för medborgare med behov av våra samhällstjänster. Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor och utgår från människors förmågor och resurser för att främja hälsa. Bärande principer är delaktighet, inflytande och självbestämmande.

Vi erbjuder dig som områdeschef inom socialförvaltningen ett utmanande och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor och medarbetare.

Äldreomsorgen står inför en spännande utmaning då de äldre blir allt fler i kommunen. Vi söker nu en områdeschef med ansvar för särskilda boenden. Som områdeschef ingår du i en funktionsledning som består av funktionschef och områdeschefer. Du har ett övergripande ansvar för verksamheten inom ditt område, vilket innebär att arbeta med strategisk planering, utveckling och uppföljning av verksamheten i nära samverkan med funktionsledning och med enhetscheferna inom aktuellt äldreområde.

Fokus i uppdraget ligger på ett närvarande ledarskap för att säkerställa att våra äldre medborgare får det stöd de har behov och rätt till. Verksamheterna inom äldreomsorgen har ett aktivt kvalitets-, utvecklings-, och budgetarbete. I din roll ansvarar du för att leda, coacha och utveckla underställda chefer. Du initierar och driver utvecklingsfrågor i nära samarbete med underställda chefer och stödfunktioner som bland annat ekonomi och HR. Genom att aktivt verka för ökad delaktighet, inflytande och service för både medarbetare och medborgare ökar möjligheter för måluppfyllelse.

Din kompetens
Du har en lägst treårig högskoleexamen inom socialt arbete, hälso- och sjukvård, organisation och ledarskap eller annan utbildning med beteendevetenskaplig inriktning som bedöms likvärdig och du har goda kunskaper om den lagstiftning som styr verksamheten, främst Socialtjänstlagen (SoL). Du har erfarenhet från offentlig verksamhet.

Du har flerårig dokumenterad erfarenhet av ett framgångsrikt ledarskap med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar inom privat eller offentlig sektor. Vi ser gärna att du har erfarenhet från stab/ledning. Som person är du självreflekterande, trygg och inger förtroende i ditt ledarskap. Du kan balansera prestigelöshet och ödmjukhet med en rak, tydlig och beslutsam ledarstil. Du fattar strategiska och genomtänkta beslut, agerar utifrån dessa och visar gott omdöme vid tidspress. Ditt ledarskap utgår ifrån att motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt uppnå gemensamma mål.

För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att samarbeta och du tillämpar ett verksamhetsnära ledarskap där kommunikation, engagemang och delaktighet är lika självklart som lyhördhet, flexibilitet och tydlighet. Du får medarbetarna att känna sig betydelsefulla och kompetenta. Du leder med mod och motiverar dina medarbetare att lyfta varandra.

Du behöver vara väl förtrogen med hur förändringsprocesser påverkar människor och organisationer. Du har ett flexibelt förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar. Du tar gärna initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. I din roll behöver du även ha en ekonomisk medvetenhet då arbetet också handlar om att hålla budgeten inom tillgängliga ramar.

I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett utmanande arbete tillsammans med engagerade kollegor och medarbetare. Socialförvaltningen har ett pågående projekt, CHEFEN I FOKUS, vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för chefer att leda och styra sina verksamheter på ett sätt som främjar tillit, ansvarstagande, engagemang, samverkan och innovation samtidigt som cheferna är nära och tydliga ledare. Du kommer i din anställning även att omfattas av förvaltningens introduktionsprogram för nya chefer.

Givetvis får du som anställd i Jönköpings Kommun ta del av andra generella förmåner, läs mer här: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun (https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun/jonkopingskommunsomarbetsgivare/dettafardunardujobbarhososs.4.1a919e4187db69ce016b8fe.html)

Övrigt
I denna rekrytering tillsätts 1 tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Testverktyg kommer att användas som en del av urvalet i rekryteringen.

I din ansökan vill vi att det finns personligt brev, ett CV samt att du bifogar annat relevant underlag för tjänsten såsom betyg och intyg. Ansökningar som saknar detta kommer inte att prioriteras.

Urval sker löpande och intervjuer kommer att hållas enligt följande:
Intervju nummer 1 sker 2023-12-15.
Intervju nummer 2 sker 2023-12-19.

Upplysningar
Camilla Johansson, funktionschef äldreomsorgen
Tel: 036-10 68 85
E-mail: camilla.johansson4@jonkoping.se (http://mailto:camilla.johansson4@jonkoping.se/)

Länk till fackliga företrädare: http://www.jonkoping.se/fackligasoc

Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre- välkommen att söka tjänsten som områdeschef inom Äldreomsorgen!

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök här