HR-chef med mod och vision

PUBLICERAD: 2023-09-27T13:18:30 | SÖK JOBBET SENAST: 2023-10-15T23:59:59 | KOMMUN: Helsingborg | YRKE: Personalchef/HR-chef | ANTAL PLATSER: 1 | Källa: Arbetsförmedlingen

Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något. Vill du vara med på vår utvecklingsresa?
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3650 medarbetare – från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.

Välfärden står inför stora utmaningar. Vi behöver förändra våra arbetssätt och ha fokus på det som är viktigast för oss – att ha kundens fokus och inte bara kunden i fokus. Målet är att vara en vård- och omsorgsförvaltning som ligger i framkant på riktigt.

​Under våren har vi genomfört en organisationsöversyn i syfte att säkerställa att vi som förvaltning står väl rustade för att leverera på vårt uppdrag långsiktigt. Målsättningen med den nya organisationen, som träder i kraft den 1 januari 2024, är att skapa förutsättningar för ett aktivt och nära ledarskap, en ökad utvecklingskraft samt ett strategiskt arbete utifrån en helhetssyn och att klara mer avancerad vård inom vårt kärnuppdrag. Vår HR-chef har en viktig roll och ingår i omsorgsdirektörens ledningsgrupp.

​Vi arbetar utifrån en tillitsbaserad styrning och tror på det tillitsbaserade ledarskapet. För oss är det viktigt att skapa förtroende och goda relationer. Vi lär av varandra, är modiga och vågar testa nya sakar, och är inte rädda för att misslyckas.

Har vi väckt ditt intresse? Vill du proaktiv bidra till vår utvecklings- och kulturresa. Du vågar prova. Du vågar misslyckas. Och du vågar utmana – tillsammans med oss!

Hur ser uppdraget ut
Avdelningens uppdrag är att tillhandahålla relevant och värdeskapande HR-stöd till förvaltningens chefer för att verksamheten ska kunna nå sina mål, upplevas som en attraktiv arbetsgivare samt stödja det strategiska arbetet för att klara vår framtida personal- och kompetensförsörjning.

Du kommer tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp leda utvecklings- och kulturresan framåt. HR strategin är en viktig framgångsfaktor som omfattar förändringsledning, kompetensförsörjning, ledarskap och mycket mer.

Under din ledning finns en HR ledningsgrupp bestående av tre enhetschefer för; HR-enheten, VOF Akademi samt Bemanning och Rekrytering med en enhetschef inom varje enhet. Tillsammans är ni cirka 45 kompetenta medarbetare.

Tillsammans med vår marknads- och kommunikationschef kommer du aktivt driva utvecklingen av vård- och omsorgsförvaltningens arbetsgivarvarumärke riktat mot våra målgrupper.

Vi behöver dina kompetenser
Vi behöver dig som har integritet och är trygg i din roll som ledare. Du inspirerar, utmanar och driver utvecklingen av chefs- och medarbetarskapet i förvaltningen. Du är van vid att ta initiativ och har förmågan att utveckla och förverkliga nya idéer som ger konkreta resultat.

Du är van vid att leda andra chefer, gärna i både offentlig och privat verksamhet och du har gedigen chefserfarenhet inom HR-området. Arbetet ställer höga krav på dina kommunikationsfärdigheter samt din förmåga att bygga relationer baserade på förtroende och tillit. 

För att klara uppdraget har du med dig en akademisk examen inom personal- och arbetslivsprogrammet, beteendevetenskap eller liknande, och flera års erfarenhet av att leda och driva strategiskt HR-arbete.

Vad erbjuder vi
Du kommer att få möjlighet att bli en betydelsefull person i vår viktiga utvecklingsresa för att göra det bästa för våra invånare. En utvecklingsresa som vi vill göra tillsammans med chefer, medarbetare, övriga förvaltningar, kommuner och regioner, invånare, föreningar, näringsliv och akademi. Dagarna kommer att fyllas av möjligheter och utmaningar.

Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande uppdrag med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor.  

Övrig information
Sista ansökningsdag: 2023 10 15

Vi planerar att genomföra anställningsintervjuer den 27 oktober.

Var vänlig och ange löneanspråk och eventuell startdag i din ansökan.

Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.

Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.

Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök här