Familjerådgivare

PUBLICERAD: 2023-11-16T14:45:25 | SÖK JOBBET SENAST: 2023-12-03T23:59:59 | KOMMUN: Mörbylånga | YRKE: Familjerådgivare/Familjeterapeut | ANTAL PLATSER: 2 | Källa: Arbetsförmedlingen

Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.

Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.

Vill du vara med och bygga Mörbylånga kommun för framtiden? Där vi tillsammans genom innovation, digitalisering, effektiva arbetssätt och sänkta trösklar in till socialtjänsten säkerställer lättillgängliga välfärdstjänster av god kvalitet.

Vi förstärker nu med två tjänster organiserade inom kommunens Individ- och familjeomsorg. Arbetsplatsen är belägen i centrala Färjestaden med goda kommunikationsmöjligheter. Hos oss kommer du mötas av lilla kommunens fördelar med snabba beslutsvägar och små enheter med närhet till engagerade och erfarna kollegor.

ARBETSUPPGIFTER
I ditt uppdrag kommer du vara en del av det team som inriktas mot att arbeta med förebyggande stöd- och rådgivningsinsatser som ges utan föregående beslut om bistånd. Arbetsuppgifterna inriktas på individ-, grupp- och universell nivå med syfte att stärka förutsättningarna för trygghet, bra mående och goda uppväxt- och levnadsvillkor i kommunen idag, imorgon och i framtiden.

Anonymitet råder i relation till övriga socialtjänsten.

I huvudsak utgörs uppgifterna inom teamet av
– Bearbetande samtal och rådgivning till alla som upplever samlevnadskonflikter i sina par- och familjerelationer. Med en tydlig ambition att tillgängliggöra rådgivningen för barn. Vilket bland annat innebär att rådgivningen även ska vända sig till dem som upplever samlevnadskonflikt i förälder- barnrelation i syfte att stärka relationen.
– Psykosocialt stöd till ungdomar.
– Rådgivning och stöd till föräldrar i föräldraskapet i syfte att stärka föräldra-barnrelationen och föräldrarnas uppfostringsstrategier genom utvecklandet av viktiga färdigheter så som positiv uppmärksamhet, enkel kommunikation samt strategi för gränssättning.
– Breda folkbildande och upplysande insatser om föräldraskap, relationer och relationsproblem, konflikthantering och psykosocial hälsa samt vilket stöd som finns att tillgå.

Viktiga arenor är familjecentral och ungdomsmottagning. Samverkan med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar ses som grunden till framgång.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som efterlever kommunens värdegrund om att vi tillsammans skapar växtkraft och livskvalitet. Du ska ha god förmåga att ge stöd och i anpassad takt utmana invanda beteendemönster samt inspirera och motivera andra till delaktighet och önskad utveckling.

Du ska ha:
Socionomexamen eller annan examen som bedöms som likvärdig.
Praktiska färdigheter och teoretisk kunskap gällande:
• barns utveckling och behov
• att stärka skyddsfaktorer och undanröja riskfaktorer för ogynnsam utveckling,
• att hjälpa människor att hantera psykologiska och sociala problem, samt
• att arbeta med människor i kris och relationella problem.

Därutöver är grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning samt utbildning i sexologi meriterande.

ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök här