Enhetschef till placeringsenhet vid Socialförvaltningen Nordost

PUBLICERAD: 2023-11-17T16:40:30 | SÖK JOBBET SENAST: 2023-12-01T23:59:59 | KOMMUN: Göteborg | YRKE: Enhetschef inom socialtjänst | ANTAL PLATSER: 1 | Källa: Arbetsförmedlingen

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde – här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Socialförvaltningen Nordost söker nu en engagerad enhetschef till en av våra placeringsenheter inom Barn och Unga. Vi behöver dig som tillsammans med medarbetare och kollegor vill vara med och utveckla vår kärnverksamhet för en hållbar socialtjänst!

Från årsskiftet skapar socialförvaltningen Nordost en ny avdelning där all hantering av ärenden för barn och unga som är placerade utanför hemmet sker inom samma avdelning. Målet med förändringen är att uppnå en stringent organisation där enheter som arbetar med barn och unga som är placerade utanför hemmet samlas. I samband med detta görs en förstärkning inom familjehemsvården genom att två placeringsenheter blir tre. Respektive enhet består av två grupper med vardera fem barnsekreterare samt två 1:e socialsekreterare. Vi söker nu en enhetschef som tillsammans med övriga enhetschefer fortsätter driva arbetet framåt utifrån ett rättssäkert arbete runt varje placerat barn. Utöver de tre myndighetsutövande placeringsenheterna består avdelningen av en enhet med våra interna boenden samt två familjehemsenheter.

Inom den nya avdelningen med namnet Familjehemsvård, interna boenden samt placering, barn och unga möter vi barn och ungdomar mellan 0-20 år samt deras familjer, alltid med barnens och ungdomarnas behov och bästa i fokus. Verksamheten har ett stort engagemang och arbetar utifrån rättssäker handläggning för barnens bästa. Vi har implementerat arbetsmetoden Signs of Safety och utbildar för närvarande medarbetarna i metoden LÖSA, med fokus på barnrätt och barns delaktighet. .

I rollen som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhetsutveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du leder, planerar, utvecklar och följer upp enhetens arbete och uppdrag utifrån uppställda mål samt planer. Du ansvarar tillsammans med kollegor och chef för att effektivisera arbetsprocesser och ta till vara medarbetarnas kreativitet samt att utveckla samarbetet och samverkan såväl internt som externt. Som enhetschef ansvarar du självständigt för enheten med uppdrag från avdelningschef och sätter den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.

Som enhetschef ingår du i en ledningsgrupp där vi tillsammans arbetar för helheten och stöttar varandra i olika frågor. Du ingår i nätverk över staden med andra chefer för Barn och Unga för att hålla samman frågorna för Göteborgs Stad. Du erbjuds extern handledning och ett gott kollegialt stöd och har tillgång till förvaltningens stödfunktioner.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen och har erfarenhet av en arbetsledande funktion, helst som chef, men vi ser även att det kan vara erfarenhet som 1:e socialsekreterare. Du har tidigare erfarenhet från socialtjänsten myndighetsutövning samt barn och unga-området och är väl förankrad inom områdets lagstiftning. Vi ser det som meriterande om du har en ledarskapsutbildning eller annan för tjänsten relevant vidareutbildning. Har du god kompetens inom intern och extern samverkan, facklig samverkan, arbete med Signs of Safety, BBIC, samt kunskaper inom konflikthantering ses även detta som meriterande.

Som enhetschef hos oss är det viktigt att du har kunskap och förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och arbeta mot de mål som politiken satt.

Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; påverka andra, socialt säker, förändringsorienterad, analytisk förmåga och helhetssyn. Dessa kriterier kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete och i intervjusituation.

• Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

• Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

• Du ser möjlighet till utveckling och skapar situationer där nya idéer och förslag kan växa fram. Du motiverar och beskriver förändringar och utvecklingsmöjligheter på ett pedagogiskt vis samt hanterar eventuell kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

• Du har en väl analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv.

• Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Ansök här