Enhetschef hemgångsteamet i Eslövs kommun

PUBLICERAD: 2023-11-20T17:05:20 | SÖK JOBBET SENAST: 2023-12-03T23:59:59 | KOMMUN: Eslöv | YRKE: Områdeschef, äldre- och handikappomsorg | ANTAL PLATSER: 1 | Källa: Arbetsförmedlingen

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord – engagemang, nyskapande och allas lika värde – arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Hemgångsteamet är en del av hemvården i Eslöv. Hemgångsteamets uppdrag är att genom ett rehabiliterande arbetssätt skapa trygghet och hjälp till självständighet för den enskilde medborgaren.

Teamet är ett samlat tvärprofessionellt team som består av undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och biståndshandläggare.

Hemgångsteamet ansvarar för den enskildes vård och omsorg i hemmet efter en sjukhusvistelse fram till den tidpunkt då ordinarie hemvård och hemsjukvård tar vid. Insatser från hemgångsteamet är tidsbegränsade och syftar till att så snabbt som möjligt utveckla eller återta individens tidigare funktionsförmåga och självständighet.

Vill du ha ett spännande chefsuppdrag och är intresserad av att leda ett tvärprofessionellt team? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

Vi planerar att hålla 1:a intervjuer den 6 december och uppskattar om du planerar din kalender efter detta.

ARBETSUPPGIFTER
Med ett salutogent förhållningssätt och tillitsbaserat ledarskap får du som enhetschef möjlighet att vara med och skapa trygghet för våra medborgare i ordinärt boende och att skapa den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.

Tillsammans med medarbetarna verkar du för att skapa en öppen och tillitsfull organisationskultur. Som ledare är du en viktig förebild för att utveckla och inspirera medarbetarna i verksamheten.

I rollen som enhetschef har du ansvar för att driva, leda och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål. Budget-, personal- och arbetsmiljöansvar tillhör din roll. Du har yttersta ansvar för att våra medborgare får omvårdnad av god kvalité, anpassad utifrån ett personcentrerat arbetssätt. I din roll arbetar du målinriktat och skapar delaktighet i arbetsgruppen. I dina arbetsuppgifter ingår även att samverka med interna och externa aktörer.

Du ingår i en kompetent och erfaren ledningsgrupp där du arbetar nära din verksamhetschef och övriga enhetschefer med kontinuerligt utvecklings, uppföljnings- och utvärderingsarbete. I din roll som enhetschef har du även hjälp och stöd från flera andra funktioner i förvaltningen såsom exempelvis administratör, ekonomicontroller och HR-konsult.

KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen som enhetschef hos oss i Eslövs kommun ser vi att:
• du har en högskoleutbildning som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten
• du har tidigare erfarenhet av ledarskap inom vård & omsorg med ansvar för personal, budget och arbetsmiljö
• du har systemförståelse och analytiskt tänkande för att löpande kunna göra uppföljningar och utvärdera den egna verksamheten

Det är meriterande om:
• du har erfarenhet av att leda liknande tvärprofessionella team
• du har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete och kunskap om lagstiftningen och nationella föreskrifter som styr vård- och omsorgsverksamheten

Ditt ledarskap:
• du verkar för att skapa en öppen och tillitsfull organisationskultur där delaktighet och dialog är präglad av aktivt lyssnande, öppenhet och transparens
• som ledare är du en viktig förebild för att utveckla och inspirera medarbetare till förbättringar i verksamheten med ett tydligt medborgarfokus
• du är närvarande i verksamhetens vardag, levandegör verksamhetens riktning och fångar upp viktig feedback
• du har förmågan att sätta in den egna verksamheten i det större sammanhanget på förvaltningen men även i kommunen som helhet

Dina personliga egenskaper:
• du är en engagerad ledare som är trygg i din ledarroll och har mod i ditt beslutsfattande
• du anpassar dig snabbt till förändrade förhållanden
• du arbetar strukturerat och har en god planerings- och prioriteringsförmåga
• du är mål- och resultatinriktad och bidrar med dina tankar och idéer
• du är duktig på att skapa och upprätthålla goda relationer
• du är ekonomiskt sinnad och kan fördela givna resurser på bästa sätt

Genom teamarbete ser vi helheten runt den enskilde medborgaren för att skapa förutsättningar för ett gott och meningsfullt liv. Du leder med fokus på både medborgare och medarbetare.

Sök idag och bli en del av vårt viktiga arbete!

ÖVRIGT
I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök här