Barnets helhet

PUBLICERAD: 2023-11-21T00:00:00 | SÖK JOBBET SENAST: 2023-12-12T23:59:59 | KOMMUN: Klippan | YRKE: Behandlingsassistent/Socialpedagog | ANTAL PLATSER: 1 | Källa: Arbetsförmedlingen

I Klippans kommun är vi 1600 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus – att finnas till för våra invånare, företag och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. En röd tråd i vår strävan efter en gemensam kultur är att vi alla försöker leva efter våra kärnvärden ”Vilja varandras framgång”, ”Våga sticka ut” och ”Kul i jobbet”.

Den politiska visionen är en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan

ARBETSUPPGIFTER
Uppdragets utgångspunkt ska vara hjälp till självhjälp, empowerment samt undanröja hinder. Insatsen ska vara en icke biståndsbedömd insats. Du ska kartlägga och underlätta för familjerna att använda och fullfölja eventuella råd och anpassningar från habilitering och BUP samt möjliggöra att strategierna används både i skola och hem. Uppdraget är tänkt att både samordna befintligt stöd och insatser samt utföra tillfälligt kompensatoriskt stöd när behov uppstår.

Du ska, förutom att arbeta direkt med barnet och familjen, även analysera och främja framgångsfaktorer och undanröja hinder i samverkan mellan olika verksamheter inom kommunen, regionen samt andra samverkanspartners som uppstår under projektets gång. Lärdomar ska användas för att arbeta förebyggande på ett systematiskt vis. Uppmärksamma skydd- och riskfaktorer för barnet, tex utifrån hälsa, utbildning, känslor och beteende samt sociala relationer.

KVALIFIKATIONER
Vi tänker att du kanske är socialpedagog, speciallärare, förskollärare, stödpedagog eller med annan likvärdig utbildning.

Du är duktig på att knyta kontakter till dig och ser vinster i att samarbeta tätt med andra insatsgivare. Du gör ord till handling!

Då resor i tjänsten kan förekomma är B-körkort ett krav.

ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg.

Som anställd i Klippans kommuner kommer du att ha tillgång till friskvårdsbidrag och ett antal andra olika förmåner.

Ansök här