Låt dig topsas – rädda ett liv

Under den kommande Almedalsveckan så topsar Barncancerfonden och Tobiasregistret frivilliga som kan tänka sig att donera stamceller som i förlängningen kan rädda liv. 
Vill du också bidra till stamcellsregistret

Under den kommande Almedalsveckan så topsar Barncancerfonden och Tobiasregistret frivilliga som kan tänka sig att donera stamceller som i förlängningen kan rädda liv. 

Barncancerfonden och Tobiasregistret genomför för andra året i rad kampanjen #TopsaFörLivet, för att rekrytera nya givare till det svenska blodstamcellsregistret. Med initiativet vill man belysa behovet av fler stamcellsgivare och att en enkel topsning av kindens insida är ett första steg på vägen till att rädda liv.

Förra sommaren initierade Barncancerfonden ett samarbete med Tobiasregistret för att öka antalet stamcellsgivare i Sverige. Målet med initiativet och det bärande budskapet #TopsaFörLivet var att förbättra chanserna till överlevnad bland svårt sjuka barn och vuxna. Olika insatser resulterade i drygt tusen nya potentiella givare och i september gjordes den första matchningen med en man som topsat sig i Visby. Under den kommande Almedalsveckan kommer besökare på nytt få möjligheten att vara med och rädda liv.

Tobiasregistret inkluderar i dagsläget cirka 80 000 givare och genom ett internationellt samarbete nås ytterligare 30 miljoner potentiella donatorer i världen. Trots det står var tredje patient fortsatt utan en passande givare.

– Stamceller räddar liv. De kan innebära skillnaden mellan liv och död för en patient vars sjuka eller skadade benmärg behöver bytas ut. Vårt mål är att dubblera antalet registrerade givare inom en femårsperiod. Topsa för livet är en viktig insats för att nå dit och för att öka kännedomen om att stamcellsdonation kan rädda liv, säger Michael Nordh Grate, verksamhetsansvarig på Tobiasregistret.

I Sverige drabbas 300 barn av cancer varje år. Omkring 100 av dem insjuknar i blodcancer, leukemi. För de svårast sjuka barnen kan en stamcellstransplantation från en passande donator vara livsavgörande.

– Eftersom vår vision är att utrota barncancer är Topsa för livet extra angeläget. Idag hittar omkring 25 procent av de behövande barnen en givare inom familjen, men övriga måste förlita sig på registrerade donatorer. Med fler potentiella givare ökar chanserna till överlevnad och att barnen blir fria från sin cancer, säger Amelie Furborg, ansvarig för kampanjen på Barncancerfonden.

Den 3 juli rullar Barncancerfondens och Tobiasregistrets mobila topsningsgstation ut på Visbys gator. Där kan Almedalsbesökare lämna DNA-prov, ett första steg på vägen till att rädda liv. En topsning av kindens insida är allt som krävs.

Läs mer om vad det innebär att vara en del av Tobiasregistret på topsaforlivet.se. Via sajten går det också att beställa hem topsningskitt.

Källa: Barncancerfonden

 

Related posts