Kommunal varslar om konflikt inom personlig assistans

För låg löneökning hävdar Kommunal. För låg ersättning från regeringen för att kunna höja lönerna svarar Vårdföretagarna.
Tobias Baudin

För låg löneökning hävdar Kommunal. För låg ersättning från regeringen för att kunna höja lönerna svarar Vårdföretagarna.

Kommunal varslade igår om konfliktåtgärder för Personlig assistenter inom privat sektor. En konflikt inom området riskerar drabba utsatta personer med stort hjälpbehov i sina dagliga liv. Varslet innebär blockad mot nyanställning samt blockad mot inhyrning av arbetstagare.

Bakgrunden är enligt Kommunal att Vårdföretagarna inte vill betala ut lön enligt industrimärkets norm. Det skulle ge de anställda lägre löneökning än någon annan grupp på arbetsmarknaden.

Kollektivavtalet mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna gick ut den 30 juni.  Kommunal har krävt löneökningar minst i nivå med normen på den övriga arbetsmarknaden, det så kallade märket. Det betyder 535 kronor i månaden. Medan Vårdföretagarna har stannat på 249 kronor, dessutom bara i ett sex månaders avtal.

– Personliga assistenter gör ett otroligt viktigt arbete för många människor med funktionsnedsättningar. Ska assistansföretagen kunna ge bra stöd åt dem som behöver assistans måste de erbjuda bättre anställningsvillkor för de anställda. I stället vill Vårdföretagarna att de personliga assistenterna ska få lägre löneökningar än någon annan grupp på arbetsmarknaden. Det hotar i längden kvaliteten på assistansen och det är inte acceptabelt, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal har trots lång tid av intensivt förhandlande inte kunnat enas om ett nytt löneavtal för den kommande avtalsperioden.

Företagens ersättning bestäms av regeringen och i statens budget. De senaste åren har ersättningen inte ökat i takt med de kollektivavtalade lönerna vilket urholkat assistansersättningen och företagens betalningsförmåga menar Vårdföretagarna.

Ersättningen från regeringen ska täcka kostnaden för hela den personliga assistansen. Företagen har inga andra inkomster än ersättningen från regeringen. Företagen får inte och ska inte ta betalt av brukarna för att täcka medarbetarnas lönehöjningar.

– Branschens företag vill höja lönerna för medarbetarna i nivå med övriga på arbetsmarknaden. Men för att kunna göra det måste regeringen och finansminister Magdalena Andersson höja assistansersättningen i motsvarande grad, vilket de inte gjort. En konflikt riskerar att tvinga fram lönehöjningar som än en gång är väsentligt högre än höjningen av assistansersättningen. Det här riskerar att leda till att seriösa och välskötta företag tvingas bort från den svenska modellen och kollektivavtal. Det vore olyckligt och det tror vi inte att en socialdemokratisk regering önskar, säger Inga-Kari Fryklund förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Regeringen aviserade igår en höjning med 1,5 procent under kommande tre år. Den höjningen är för låg menar Vårdföretagarana. Även personliga assistenter måste ha rätt till löneökningar i nivå med övrig arbetsmarknad. Med regeringens besked kommer ersättningen för personlig assistans höjas med 4,05 procent under 2017-2019. Arbetsmarknadens parter har tidigare i år kommit överens om det så kallade märket med löneökningar på 6,5 procent för motsvarande period.

– Det innebär att våra medlemsföretag även fortsättningsvis kommer ha svårt att öka lönerna i nivå med övrig arbetsmarknad, vilket man önskar kunna göra, säger Inga-Kari Fryklund förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Kommunal hävdar att det ändå finns ett utrymme för löneförhöjningar i den ersättning företagen få från regeringen. ”Företagen gör i snitt cirka 13 kronor i vinst per utbetalad assistenstimme, enligt en rapport från KPMG som Kommunal och Vårdföretagarna beställt gemensamt. Regeringen har nu dessutom beslutat om en höjning av assistansersättningen till företagen med ytterligare 4,37 kronor per timme nästa år. Kommunals avtalskrav motsvarar 3,11 kronor i timmen.”

– Medlemmar i Kommunal ska ha samma löneökningar som parterna är överens om att alla ska få. Det gäller självklart också för det viktiga arbete personliga assistenter gör. Tyvärr har vi nu inte nått längre i förhandlingarna. Vi kan inte acceptera att arbetsgivarna vill sidsteppa en enskild grupp på arbetsmarknaden och bara ge dem mindre hälften av märket. Därför varslar vi om konflikt med Vårdföretagarna, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Kommunals varsel rör nyanställningar och inhyrning av personliga assistenter hos privata företag. Det berör cirka 40 000 anställda. Varslet träder i kraft den 8 september kl 11.00. 

Related posts