Internationella Brottsoffer-dagen uppmärksammas över hela landet

 
Den 22 februari uppmärksammar Brottsofferjouren Internationella Brottsofferdagen. Över hela landet anordnas föreläsningar, informationsinsatser, filmvisningar och andra arrangemang för att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om det stöd som finns att få för brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Syftet med Internationella Brottsofferdagen, den 22 februari, är att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer. Initiativ till Internationella Brottsofferdagen togs 1989 av Brottsofferjouren Sveriges dåvarande ordförande Björn Lagerbäck. Idén spreds sedan vidare till andra länder.

I år uppmärksammar Brottsofferjouren särskilt också äldres brottsutsatthet och flera lokala brottsofferjourer anordnar föreläsningar på temat.

Varje år uppmärksammar Brottsoffermyndigheten tillsammans med Brottsofferjouren Sverige och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet Internationella Brottsofferdagen. Årets temadag hålls på Norra Latin i Stockholm fredagen den 22 februari.

Lokala brottsofferjourer över hela landet uppmärksammar Internationella Brottsofferdagen på olika sätt. Här följer flera exempel på lokala evenemang.

Förbundsordförande Sven-Erik Alhem föreläser i Leksand

Brottsofferjouren Dalarnas regionförening bjuder in till föreläsning med Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande Sven-Erik Alhem. Han kommer att tala på temat ”Är rättvisan verkligen så rättvis som vi vill att den ska vara?”. Föreläsningen äger rum den 22 februari i Leksands kulturhus, klockan 16.15-17.15.

Filmvisning och fokus på unga och äldre i Arvika
För att uppmärksamma Internationella Brottsofferdagen arrangerar Brottsofferjouren Värmland en heldag i Arvika kommun. Fokus för dagen kommer att ligga på unga och äldres utsatthet för våld och hur dessa grupper kan få stöd och hjälp. Dagen inleds med filmvisning av filmen ”My life my lesson” följt av en eftermiddagsföreläsning av författaren Eva Wassén Eriksson med fokus på våld mot äldre.

Brottsofferdagar i Borås
Den 21–22 februari anordnas Brottsofferdagarna i Borås fyllda med intressanta föreläsningar. Bland annat föreläser Leif Strömwall, professor vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, om skuldbeläggande av våldtäktsoffer och samhällets bemötande. Brottsofferdagarna äger rum på Nykterhetsgården Lönnen och är ett samarrangemang mellan bland annat Brottsofferjouren Borås-Sjuhärad, Borås stad, Polisen och Studieförbundet vuxenskolan.

Storgöteborg bjuder in till föreläsningar om brott mot äldre
På Brottsofferdagen arrangerar Brottsofferjouren Storgöteborg ett event på Stadsbiblioteket i Göteborg för allmänheten på temat Brott mot äldre klockan 12.00.
Förutom en föreläsning om Brottsofferjourens arbete medverkar även forskaren Klara Hradilova Selin från Brottsförebyggande rådet. Hon var med och skrev rapportboken ”Brott mot äldre, om utsatthet och otrygghet” som kom 2018. Medverkar gör också Håkan Carlsson från polisens CIRCA-grupp. Han berättar om gruppens arbete med seriebrottslighet som drabbar äldre samt svarar på frågor om hur man med enkla medel kan skydda sig.

Träffa Brottsofferjouren på Norrköpings stadsbibliotek
Brottsofferjouren Östergötland finns på stadsbiblioteket i Norrköping under den 22 februari. Kom och träffa jouren och få information om det stöd Brottsofferjouren ger.

Uppsala län uppmärksammar äldrebrott
På årets Internationella Brottsofferdag uppmärksammas Brottsofferjouren Uppsala län brott mot äldre och våld i äldres nära relationer genom en föreläsning i Heby kommun den 21 februari klockan 13.00–15.00. Föreläsningen planeras i samarbete med Heby kommun.

Trollhättan-Lilla Edet uppmärksammar brott mot äldre
Tillsammans med Lilla Edets kommun och Trollhättan stad bjuder Brottsofferjouren Trollhättan-Lilla Edet in till en fullspäckad eftermiddag på Folkets hus i Lilla Edet mellan klockan 12.30–16.00. Fokus är brott mot äldre och Håkan Carlsson, chef för Polisens Circa-grupp som arbetar nationellt mot åldringsbrott, föreläser under rubriken Vilseledd och lurad – vad gör jag nu?”. Det blir också samtal med företrädare för Brottsofferjouren, Lilla Edets kommun, PRO och SPF Seniorerna. På plats finns även Polisens mobila kontor, Räddningstjänsten och företrädare för kommunens träffpunkter. Stödpersoner från Brottsofferjouren visar utställningen Brottsofferjouren 30 år. Dessutom bjuds besökarna på fika och musikunderhållning.

Öppet hus och uppskattad föreläsare i Östra Värmland
Brottsofferjouren Östra Värmland, som har upptagningsområde Kristinehamn, Storfors och Filipstad, har på olika sätt uppmärksammat Brottsofferdagen genom åren. I år har jouren öppet hus i sin lokal i Kristinehamn den 22 februari.
Den 21 februari kommer Erik Grönberg till Folkets hus i Filipstad för att föreläsa om barn som utsätts för sexuella övergrepp. Förskolepersonal har specifikt bjudits in och allmänheten kommer också att bjudas in. Erik Grönberg föreläste även förra året på Internationella Brottsofferdagen och föreläsningen var mycket uppskattad.

Demokratibrott uppmärksammas i Vänersborg
Demokratibrott ökar och därför bjuder Brottsofferjouren i Bohus Norra Älvsborg in till en lärorik föreläsning den 22 februari 10.30–12.00. Online-hot och hat har ökat markant mot kvinnliga journalister, ledarskribenter och publicister. Trenden är global och syftet från trollfabriker och individuella hatare är att skrämmas och driva medierna till självcensur och bana väg för propaganda och desinformation. Hör Marika Griehsel, tidigare korrespondent för SVT i Afrika, berätta om pilotstudien #journodefender. Studien är en unik kartläggning genomförd av Medieinstitutet Fojo i syfte att bland annat förklara varför just de kvinnliga yrkesutövarna är extra utsatta på nätet.

Haninge-Nynäshamn bjuder in till Folkets hus
Den 21 februari bjuder Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn in till en kväll på Folkets hus i Nynäshamn klockan 18.30–20.30. Jouren berättar om sitt arbete och kriminaltekniker Kjell Ryderling föreläser om det senaste inom kriminaltekniken. För den som vill bidra till jourens arbete finns möjlighet att anmäla intresse av att bli stödperson.

Träffa Brottsofferjouren på Mittpunkten Östersund
Brottsofferjouren Jämtland bjuder, tillsammans med flera av länets aktörer som i någon form arbetar med brottsofferstödjande verksamhet, in till Mittpunkten i Östersund den 22 februari 14.00–19.00. Kom och träffa Brottsofferjouren, VOOV Jämtland-Härjedalen, Uppsökande-teamet i Östersund och Folkuniversitetet Jämtland. Från 17-tiden blir det musikunderhållning av Pierre Andersson och Henrik Person från bandet The Ranjjet’s – A musical tribute to the rock’n’roll era.

Tänd ett ljus i Växjö domkyrka
Brottsofferjouren Växjö välkomnar alla som vill att tända ett ljus för brottsutsatta i Växjö domkyrka den 24 februari klockan 17.00. Åsa Karlsson Björkmarker, tidigare kommunalråd i Växjö, ställer frågor om hur vi kan få ett samhälle fritt från våld. Gruppen Vivavox sjunger sånger om kärlek, trygghet och värme.