Idrott varje dag förbättrar de intellektuella prestationerna.

Regelbunden fysisk aktivitet, kan förbättra de intellektuella prestationerna, och ge högre betyg.

Regelbunden fysisk aktivitet, kan förbättra de intellektuella prestationerna, och ge högre betyg.

Jesper Fritz är läkare och har forskat inom området klinisk och molekylär osteoporos vid Lunds universitet. Han har undersökt avgångsbetygen från ca 600 niondeklassare, från elever som gick nian mellan 2003-2012, och som har haft 40 minuters idrott varje dag sedan första klass.

Dessa har han jämfört med tidigare elevers betyg på samma skola, samt med tre skolor i samma område där man har samma socioekonomiska sammansättning.
De resultat som presenterades i en avhandling vid Lunds universitet i våras, visar att pojkarnas betyg ökade med med 13 poäng i dåvarande betygssystem och att sju procent flera av pojkarna kom in på gymnasiet.
Däremot inverkade den extra rörelsen inte alls på betygen, något som Jesper Fritz tycker är förvånande. 
Det kan enligt Jesper Fritz vara så att flickorna redan hade höga betyg, och att deras utvecklingspotential på den här skolan var begränsad.
Jesper Fritz berättar vidare att det bara går att höja resultaten till en viss gräns, dubbel idrott ger inte dubblad effekt på betygen. Dessutom måste man ta hänsyn till att allt för intensiv träning kan vara skadligt för barn.
Skulle man öka idrott till två timmar om dagen, kan det vara att närman sig gränsen för vad barnens kroppar är redo för säger han.

Related posts