NPF

Fritt fram att bli polis med adhd

Peter Dyrhede arbetar som chef inom Polismyndigheten

Peter Dyrhede ska söka till Polishögskolan, något som inte tidigare varit möjligt på grund av hans adhd. Den 16 augusti ändrades intagningskraven så att personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få göra en individuell prövning. 

Peter Dyrhede ska söka till Polishögskolan, något som inte tidigare varit möjligt på grund av hans adhd. Den 16 augusti ändrades intagningskraven så att personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få göra en individuell prövning. Tidigare har dörren varit helt stängd.

– Det har varit ett omodernt sätt att se på NPF, säger han.

Flera kollegor har genom åren uppmanat Peter Dyrhede att söka till Polishögskolan, men han har varje gång fått svara att det inte är möjligt på grund av hans adhd-diagnos.

– Man har inte ens fått prövas, säger Peter Dyrhede.

I slutet av juni fälldes Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket av Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att ha uteslutit personer med neuropsykiatriska diagnoser. Försvarsmakten ändrade då reglerna, och det gjorde även Polismyndigheten eftersom polishögskolan också använder sig av Plikt- och prövningsverket.

Från och med september 2021 får alla sökanden med NPF genomgå en individuell prövning. Peter Dyrhede planerar att söka in i oktober, så fort han har läst upp historia och engelska.

Idag jobbar han inom Polisen, som gruppchef för Stöd och service på Regionledningscentralen i Region Väst.

– Jag har jobbat inom Polisen i 4 år, 10 år inom Rättsväsendet och 14 år som ordningsvakt. Jag har jobbat nära poliser och kände att jag hade fallenhet för det polisiära arbetet. Drömmen har varit att jobba i den operativa ledningen ute bland folk, men jag fick i stället gå en annan väg.

Som chef på ledningscentralen är han en del i den operativa verksamheten där han tidigare även lett insatser men nu är med och utvecklar hela verksamheten.

– Att vägen mot det yttre har varit stängd för mig har jag hela tiden tyckt varit ett omodernt sätt att se på NPF. Det har inte rimmat med sättet som Polisen arbetar i övrigt, att vi alltid gör individuella bedömningar. Så fungerar ju hela samhället idag, säger Peter Dyrhede.

Fick diagnosen för tio år sedan 

Han fyller 40 år i år och fick sin adhd-diagnos för tio år sedan.

– Jag har aldrig haft några problem i min yrkesroll, där är snarare styrkorna tydligare. I andra länder ser de adhd som något positivt inom Polisen. Jag ser inte några hinder, jag tänker brett och långt fram i olika steg. Jag tar inte saker personligt. Jag är väldigt snabb och behöver ibland bromsa mig för att andra ska hinna med. Sedan vill jag vara påläst och sätter mig in i saker som jag tycker att det är viktigt att jag kan. När jag har ett intresse för något lär jag mig allt om det. Jag är inte rädd för att prata med folk och är van att hantera jobbiga situationer efter mina år som ordningsvakt. Jag har även jobbat inom Kronofogdemyndigheten.

Varför man tidigare har uteslutit personer med NPF har man förklarat med att polisarbetet innebär många speciella och oförutsägbara situationer i många olika miljöer där det ställs höga krav på vilka beslut som ska fattas och hur man agerar. Man får inte ha medicinska hälsotillstånd som kan förvärras av arbetet eller utgöra en fara.

– Det görs många lämplighetstester och psykologiska djupintervjuer innan man kan antas till Polishögskolan. Om man kommer in så är det två års studier och ett halvår som aspirant, så det finns många sätt att sålla bort de som inte är rätt för yrket. Polisen som myndighet verkar ha haft väldigt låg kunskap om NPF. Det är nästan som att de bara har sett de med adhd som hamnar i kriminalitet.

Har lärt sig att hitta strategier 

Det han själv har haft problem med är att ha struktur hemma, vilket han har lärt sig att hitta strategier kring.

– Jag kunde till exempel sätta i gång flera olika renoveringsprojekt samtidigt utan att tänka på att jag behövde både tid och pengar för att kunna slutföra dem.

Peter har också bytt jobb ganska ofta.

– Så fort det blev tråkigt så bytte jag jobb. Jag har också haft svårt med samspel, att förstå den hierarkiska ordningen till exempel och att man inte alltid bör säga vad man tycker. Jag tycker att alla ska behandlas lika. Jag började förstå att något inte stod rätt till när jag hade svårt att driva på min egen utveckling. Jag ville gärna göra som jag alltid hade gjort. I ett samtal med företagshälsovården berättade jag att min son har adhd och då tyckte de att jag också skulle genomgå ett test.

Det var det bästa han har gjort.

– Det är först när man förstår vilka problem man har som man kan göra något åt dem. Det värsta är att många som är poliser inte har vågat utreda sig för adhd av rädsla att bli av med jobbet, fast de skulle vara i stort behov av en diagnos för att kunna förstå sig själva, avslutar Peter Dyrhede.

Om Polismyndighetens antagningskrav

För att antas till Polishögskolan får du inte ha ett medicinskt hälsotillstånd eller symptom som kan utlösas eller förvärras av arbetet, till exempel på grund av ett behov av regelbunden medicinering och tillgång till mediciner. Diabetes typ 1 och epilepsi är två exempel. Du får inte heller ha ett hälsotillstånd eller symptom som kan framkalla fara för dig själv, kollegor eller allmänheten.
Adhd eller annan neuropsykiatrisk diagnos kan påverka dina möjligheter att bli Polis, men från och med september 2021 har nu möjlighet att genomgå en individuell prövning.
För att bli Polis ska du ha en grundläggande psykisk stabilitet och lämplighet för yrket. Polisyrket har också fysiska krav som måste uppfyllas.