Frälsningsarmén vill bryta äldres ensamhet

 
Frälsningsarmén vill bryta äldres ensamhetFör äldre som har svårt att ta sig från sin bostad kan Frälsningsarmén göra hembesök då det bjuds på lite fika och en pratstund. Mer än en tiondel av personer över 75 år i Sverige känner sig ensamma. I sin sensommarkampanj vill Frälsningsarmén därför rikta särskild uppmärksamhet på de äldre, så att ensamheten kan brytas eller kännas mindre tung. På Frälsningsarmén kan äldre inte bara få ekonomisk stöttning i form av matkassar, presentkort och kläder. Det kan också handla om gemenskap med olika aktiviteter och hembesök. 

I sin senaste insamlingskampanj uppmärksammar Frälsningsarmén de utmaningar som äldre kan möta, till exempel den stora ensamheten som breder ut sig och för många leder till oro och ångest.

Bland 75–84-åringar i Sverige är cirka tio procent socialt isolerade. Bland de allra äldsta, över 85, är andelen 15 procent, enligt statistik från SCB.

För att motverka ensamheten erbjuder Frälsningsarméns kårer (församlingar) och verksamheter gemenskap och aktiviteter för människor i olika åldrar. För de äldre kan det handla om att träffas i kafémiljö både på vardagar och på helger.

Den som är ledig på dagtid kan vara med på dagledigträffar med olika teman, andakt och fika. Bokcirklar, hantverksträffar och olika sportaktiviteter, sång- och musikgrupper är andra exempel på aktiviteter som arrangeras med jämna mellanrum.

För den som har svårt att ta sig från sin bostad görs det hembesök då det bjuds på lite fika och en pratstund. Frälsningsarmén kan också erbjuda bland annat ledsagning, praktisk hjälp och telefonkontakter.

På sommaren finns det möjlighet att åka på sommarläger eller äldrekollo, där de äldre kan komma ut i naturen och hitta på aktiviteter tillsammans. Det finns också möjlighet för äldre människor att engagera sig som ledare eller medhjälpare i kårer och verksamheter på olika orter i Sverige.