Förste socialsekreterare till enhet Barn och unga, vik

 
PUBLICERAD: 14 januari 2022 | SÖK JOBBET SENAST: 4 februari 2022 | KOMMUN: Mjölby | YRKE: Gruppledare inom socialtjänst | ANTAL PLATSER: 1| Källa: Arbetsförmedlingen
Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 28 000 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?

Vill du leda utan att vara chef? Då kan detta vara rollen för dig!

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant.

Individ- och familjeomsorgen är ett av omsorgs- och socialförvaltningens verksamhetsområden, vars uppdrag är att bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning där insatserna ska vara av god kvalitet med utgångspunkt i lägsta omhändertagandenivå och med klientens delaktighet i fokus. Enhet Barn och unga, som är en av sex enheter inom verksamhetsområdet, ansvarar för att ta emot och utreda samt bedöma behov av insatser för barn och unga med stöd av socialtjänstlagen och lagen om vård av unga samt handläggning av familjerättsärenden i enlighet med Föräldrabalken. Det är enhetens ansvar att se till att beviljade insatser är av god kvalitet genom regelbundna uppföljningar. För insatser som rör barn ska barns bästa beaktas. Nätverksarbete finns som en del i all utredning och handläggning inom enheten och Socialstyrelsens utredningsmetod Barns Behov I Centrum (BBIC) är grunden för handläggning av ärenden rörande barn och unga. Arbetsområdet omfattar både att handlägga utan samtycke från den enskilde och med stöd av tvångsvårdslagstiftning. Nu söker vi en vikarierande förste socialsekreterare till våldsgruppen och mottagningen.

ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget som förste socialsekreterare arbetar du i ett nära samarbete med handläggare och enhetschef. Du är en av två förste socialsekreterare på enheten och tillsammans leder och fördelar ni det dagliga arbetet där du har ansvar över arbetsfördelningen i din grupp.

Det är viktigt att du i din roll håller dig uppdaterad i gällande lagstiftning, föreskrifter samt styrdokument för att kunna ge vägledning i ärenden och säkerställa att handläggningsprocessen sker i enlighet till dessa. Du behöver även ha god kunskap om forskning inom området för att kunna bidra till bedömningar med den enskildes bästa i fokus. I arbetsuppgifterna ingår att föredra ärenden i domstolsprocess.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan, enligt Socialstyrelsens krav, lämplig examen. Du ska även ha flera års arbetslivserfarenhet inom myndighetsutövning, gärna riktat till målgruppen barn och unga. Har du tidigare erfarenhet av uppdrag som arbetsledare är detta meriterande. Erfarenhet och kunskap inom området våld mot barn, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är önskvärt. B-körkort är ett krav.

Som person ser vi att du är lugn och stabil samt har förmågan att agera kontrollerat och fokusera på rätt saker i stressade eller pressade situationer. Du tycker om att samverka med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört sätt samt kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Vidare tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Som förste socialsekreterare är det viktigt att du har förmågan att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt att du sätter upp och håller tidsramar. Du är inte rädd för att fatta snabba beslut och agera utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter.

Vi erbjuder dig en arbetsplats som värdesätter delaktighet och utveckling. Vi bryr oss om varandra och värnar om att arbeta som ett team både inom och mellan enheter. Vår styrka är att vi hjälps åt både i högt och lågt och att vi ser vikten av att vårda våra relationer, både mellan kollegor och med samverkanspartners.

Känner du igen dig i beskrivningen och uppfyller grundkravet? Låter vår arbetsplats intressant? Ansök till oss redan idag.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 000 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.

Ansök nu

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer