Forskningsprojekt ska stärka barns hälsa

En forskargrupp vid Malmö universitet, ledd av docent Margareta Rämgård, har fått 4,8 miljoner av Forte för att ge barn i socialt utsatta områden möjlighet att själva utveckla och utvärdera hälsofrämjande faktorer utefter egna behov. 
Forskare vid Malmö universitet ska hjälpa barnen att själva hitta hälsofrämjande faktorer.

En forskargrupp vid Malmö universitet, ledd av docent Margareta Rämgård, har fått 4,8 miljoner av Forte för att ge barn i socialt utsatta områden möjlighet att själva utveckla och utvärdera hälsofrämjande faktorer utefter egna behov. 

En forskargrupp vid Malmö universitet, ledd av docent Margareta Rämgård, har fått 4,8 miljoner av Forte för att ge barn i socialt utsatta områden möjlighet att själva utveckla och utvärdera hälsofrämjande faktorer utefter egna behov. 

– Vi tittar på frisk- och inte riskfaktorer. Vi försöker se vad som stärker barnen, vi vill lyfta det som är gott. Det är det som är promotion, säger Margareta Rämgård.

Projektet ”AKTIVA BARN för en jämlikare hälsa i socialt utsatta områden” leds av forskningsgruppen PROHEQ (Promotion Health Equity) på Institutionen för vårdvetenskap vid Malmö universitet. Arbetet är integrerat med kulturförvaltningen i Malmö stad och dess satsning på öppna mötesplatser i staden. Projektet löper under fyra år och avslutas 2026.

– Ett syfte är att hjälpa barn att hitta hälsofrämjande faktorer i deras sociala miljö genom att arbeta tillsammans med dem, deras föräldrar och unga ledare på Allaktivitetshus (AAH) i Malmö vid Apelgårdskolan, Munkhätteskolan och Lindängeskolan, säger Margareta Rämgård och fortsätter:

– Ett annat är att barnen, tillsammans med vuxna och oss forskare, ska utveckla ett eget verktyg för att utvärdera sina aktiviteter. Barnen som deltar är mellan 10 och 12 år vilket är en lämplig ålder. Det är då de börjar forma sina liv och barnen på de här allaktivitetshusen är också väldigt vana att vara delaktiga.

Related posts