FamiljeDynamikens vårdkedja - HVB, öppenvård & stödboende

 
FamiljeDynamikens vårdkedja - HVB, öppenvård & stödboende

Detta är en annons från FamiljeDynamiken AB

Alla människor besitter styrkor och resurser vilka kan användas för att skapa en process mot förändring.

FamiljeDynamiken arbetar sedan 2005 för barn, ungdomar och familjer i behov av individanpassade insatser.

Arbetet inom FamiljeDynamikens olika verksamheter är individ- eller relationsinriktat utifrån behov. Vi har ett psykodynamiskt synsätt som grund då historien och erfarenheter självklart påverkar oss i nuet. Som plattform i arbetet fokuserar vi dock på här, nu och framåt och hur vi tillsammans kan skapa trygghet, förutsägbarhet och delaktighet. Målet är att skapa en positiv utveckling och bestående behandlingsresultat. Vi stöttar individen att själv skapa en gynnsam process och vi använder oss av olika metoder, arbetssätt och förhållningssätt i vårt behandlingsarbete. Med en kombination av dessa och ett traditionellt miljöterapeutiskt arbete anpassar vi insatserna till individerna vi möter. Vi utgår från individuella planeringar och mål som finns formulerade i vårdplanerna. Vi vill skapa en rörelse mot tydliga mål och tror på att vad man tillsätter livet är vad man får tillbaka.
Läs mer om FamiljeDynamiken


ÖPPENVÅRD
Vi skräddarsyr varje ärende utifrån den unika person vi möter.
Läs mer om Öppenvård

STÖDBOENDE
Stödboende erbjuds personer som är i behov av ett boende samt dagligt, praktiskt stöd.
Läs mer om Stödboende

HVB
Riktar sig till ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet, skolk, m.m.
Läs mer om Mellbygård HVB


Kontakta oss
Telefon: 031-244 600 E-post: info@familjedynamiken.se

För information eller placeringsförfrågan

HVB Mellbygård: 031-387 10 70
Stödboende/Öppenvård: 031-707 30 00 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer