Falu kommun tar betalt från våldsutsatta kvinnor

 
Falu kommun tar betalt från våldsutsatta kvinnorMaria Jonsson, förvaltningschef för arbetslivs och socialförvaltningen i Falu kommun. Foto: Falu kommun Från och med den 1 maj så ska personer som vistas på skyddade boenden i Falu kommun själva behöva betala för mat och uppehälle. Detta efter ett beslut i senaste kommunfullmäktige. Uppdatering: Beslutet rivs upp efter hård kritik.

Det var inte den 1 april utan 7 april som kommunfullmäktige i Falun beslutade att ta ut avgifter för skyddat boende och andra tillfälliga boenden inom vuxenstöd. 

Beslutet avseende avgifter innebär att avgift för uppehälle ska kunna tas ut för tillfälliga boenden som vuxna personer vistas på utifrån beslut jämlikt Socialtjänstlagen. Avgifterna börjar gälla den 1 maj 2022.

Beslutet i senaste kommunfullmäktige innebär att kommuninvånare som berörs kommer att få betala för en mindre del av kostnaden som avser mat och boende, inte för själva stödinsatsen. Den som inte har ekonomiska förutsättningar för att själv betala denna avgift kan genom en individuell prövning få detta som ett bistånd.

– Saknar personen inkomster eller har låga inkomster eller av någon anledning inte kan ha inkomster offentligt, så finns möjlighet att få ekonomiskt bistånd till mat och boende. Inom övriga socialtjänstområden betalar enskilda för mat och boende det gäller till exempel hvb-placeringar och missbruksvård, säger Maria Jonsson, förvaltningschef för arbetslivs- och socialförvaltningen, på Falu kommuns hemsida.

Förutom för kvinnofridsboenden och skyddade boenden gäller beslutet också externa stödboenden, HVB och liknande tillfälliga boenden för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik samt familjerådgivningen.

– Vi kommer att fortsätta att erbjuda stöd, skydd och insatser till kommuninvånare på precis samma sätt som vi gjort tidigare när personer behöver vårt stöd. Vårt arbetssätt är inte förändrat och avgiften påverkar inte de beslut om insatser som man har behov av. Vi finns där för de som behöver oss, säger Åsa Johansson, sektionschef på arbetslivs och socialförvaltningen.

Uppdatering: På Skärtorsdagen meddelar Falu kommun på sin hemsida att beslutet kommer att rivas upp. Så här skriver Joakim Storck ( C ) kommunalråd i Falun i en pressinbjudan:

"Beslutet har skapat upprörda känslor. Det i sin tur kan skapa oro och osäkerhet hos dem som är utsatta och skulle behöva söka hjälp. Det får inte hända. Det är mycket viktigare att var och en känner sig trygg med att kunna söka hjälp i en utsatt situation än för oss att hålla fast vid ett beslut.

Vi har gemensamt enats om att det finns samsyn om den viktigaste prioriteringen. Nämligen att skydda dem i behov av hjälp. Därför kommer Falualliansen ta initiativ till att beslutet om avgifter på kvinnofridsboenden och skyddade boenden rivs upp."