Få utsatta barn får stöd från sin kommun visar ny undersökning

En försvinnande liten andel av de minst 100 000 barn som lever i missbrukande familjer får stöd.
Endast 2615 barn nåddes av kommunens stöd under 2016. Minst 100 000 barn beräknades under 2012 växa upp i familjer där en förälder är inskriven i beroendevård. Foto: Getty images

En försvinnande liten andel av de minst 100 000 barn som lever i missbrukande familjer får stöd.

Idag släpper Junis sin fjortonde rapport som sammanställer vilket stöd kommuner erbjuder barn i familjer med missbruk. 75 procent av landets kommuner har besvarat enkäten som ligger till grund för rapporten. Undersökningens svar visar att endast 2 615 barn till missbrukare nåddes av de stödinsatser som de svarande kommunerna erbjöd förra året.

– Många kommuner klarar inte sitt uppdrag att hitta och stötta de som bäst behöver hjälp, säger Mona Örjes, förbundsordförande i Junis. Detta trots att mycket positivt har hänt sen vi började undersöka stödet. Bra forskning och bra metoder har tagits fram, och många personalgrupper har fått utbildning. Men fortfarande når åtgärderna inte fram till barnen.

Det går inte att fastställa exakt hur många barn som lever i missbruksmiljö. Enligt en kartläggning SKL gjorde 2012 lever minst 100000 barn i Sverige har föräldrar som är aktuella inom missbruks- och beroendevård. Närmare 400 000 barn har beräknats växa upp i en familj med riskabel alkoholkonsumtion i Sverige (FHI 2008).

Oavsett vilken siffra man utgår från är det en försvinnande liten andel som nåtts av kommunernas insatser.

Samverkan mellan olika instanser inom den egna kommunen är något som de som svarat från kommunerna själva år efter år lyfter som den viktigaste faktorn för att kunna utveckla stödet till barn och unga.

– Socialtjänst, skola, vård och andra aktörer måste samverka för att upptäcka barn som har det trassligt hemma, och ge dem stöd. De här barnen och ungdomarna mår dåligt nu, men de löper också stor risk för bestående problem som fysisk och psykisk ohälsa samt ett eget missbruk om de inte får hjälp. Det är helt oacceptabelt att så få barn i familjer med missbruk får stöd, säger Mona Örjes.

Junis rapport, som i år heter ”Med barnets perspektiv”, hittar du här. Där går det att läsa enkätsvaren kommun för kommun så du ser hur det ser ut i just er kommun. 

Related posts