Få samlad information om funktionshinder på ett ställe

Kunskapsguiden ger samlad information om funktionshinder
Kunskapsguiden har information för dig som arbetar med människor med nedsatt förmåga att fungera fysiskt

Kunskapsguiden ger samlad information om funktionshinder

Behöver du samlad information om funktionshinder? För dig som är intresserad av eller arbetar med frågor som rör funktionshinder finns nu information på området samlat på en egen avdelning av kunskapsguiden.se. 

Här kan du läsa teman och få kunskapsstöd om bland annat autismspekumtillstånd, hjälpmedel, utmanande beteende och alternativ och kompletterande kommunikation med mera. På sajten finns rubriker som rekommendationer och vägledningar, termer och begrepp, statistik och uppföljning samt yrkesvägledning för den som är ny på området. 

Bakom Kunskapsguiden står  Socialstyrelsen som ger ut sajten i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Forte, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. 

Related posts