Enhetschef till tillfälligt stöd

 
PUBLICERAD: 14 mars 2023 | SÖK JOBBET SENAST: 2 april 2023 | KOMMUN: Hudiksvall | YRKE: Enhetschef inom socialtjänst | ANTAL PLATSER: 1| Källa: Arbetsförmedlingen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag.
Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen en del av Hudiksvalls kommun.
ARBETSUPPGIFTER
Då nuvarande enhetschef går på föräldraledighet söker vi en vikarierande enhetschef under perioden. Som enhetschef på familjestöd är du ansvarig för en del av socialtjänstens öppenvård. Enheten består av 20 medarbetare som innefattar följande funktioner: familjeteamet som jobbar med socialt behandlingsarbete i familjer med barn i åldrarna 0-18 år. Familjehemshandledare som handleder kommunens förstärkta familjehem. Handläggare som utreder och tillsätter kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfamiljer. Medlare som arbetar med unga lagöverträdare samt centrum mot våld som ger stöd till våldsutsatta och våldsutövare.

Vi söker nu därför dig, som genom ett coachande ledarskap, vill leda en viktig del av socialtjänsten. Vi söker dig som vill vara en nära ledare och driva pågående utvecklingsprocesser tillsammans med dina medarbetare. Du ska kunna delegera utvecklingsområden och engagera dina medarbetare. Du samarbetar, skapar och bibehåller goda relationer till samarbetspartners både internt och externt.

Familjestöd är en del av verksamhetsområdet Tillfälligt stöd inom Social och omsorgsförvaltningen. Tillfälligt stöd består av ytterligare tre enheter som arbetar med behandling och förebyggandeåtgärder. På enheten finns även en teamledare.


KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Tidigare erfarenhet som ledare inom socialt arbete
Erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation


ÖVRIGT
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se

Ansök nu
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer