Enhetschef till enheten stab och administration

 
PUBLICERAD: 16 mars 2023 | SÖK JOBBET SENAST: 2 april 2023 | KOMMUN: Katrineholm | YRKE: Enhetschef inom socialtjänst | ANTAL PLATSER: 1| Källa: Arbetsförmedlingen
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.

Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg där vi bland annat utför biståndsprövningar, behandlings- och stödinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden och ärenden enligt LVU/LVM. Vi ansvarar även för handläggning och tillsyn utifrån alkohollagen. Vi tror på omtanke, mångfald och driv samt mod i vårt arbete. Vi är stolta över det arbete vi gör och brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare.
Socialförvaltningen söker nu en chef till den nyinrättade tjänsten för stab och administration.
Vi slår samman två grupper som i dag arbetar med stab och administration till en enhet. De olika funktionerna ger stöd till socialförvaltningens ledning och verksamhet i frågor som rör administration, juridik, personal, ekonomi, IT, verksamhetsutveckling samt övergripande planering och uppföljning. Enheten består av medarbetare med olika utbildning och yrkesbakgrund och du är chef över 12 medarbetare varav en arbetsledare.
Söker du en utmaning, är nyfiken och intresserad av de frågor som förvaltningen ansvarar för och vill vara en del av vår gemensamma fortsatta utveckling? Sök till oss!

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef har du ett uppdrag att driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål tillsammans med medarbetarna. Du har ansvar för personal, budget, arbetsmiljö och verksamhet, samt hanterar både strategiska och operativa frågor som rör verksamhetsområdet. Du leder och fördelar det dagliga arbetet för dina medarbetare på ett sätt så att enheten svarar på de behov av stöd som finns i organisationen. Du är närvarande i ditt ledarskap och har förmågan att engagera, motivera och stärka dina medarbetare samt ge dem stöd och handledning. Du fångar upp behov av kompetensutveckling, förändrade arbetssätt och rutiner. Planering och prioritering är en naturlig del av ditt arbete och att du håller uppsatta tidsramar. Du och dina medarbetare deltar i och stödjer olika processer, inom förvaltningen och i kommunen som helhet. Det är viktigt att du har ett helhetsperspektiv och ser möjligheterna för enheten att bidra till att förvaltningens verksamheter håller en hög kvalitet i mötet med medborgarna.
Du är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp och deltar aktivt i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Vid behov kan det innebära att skriva egna utredningar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en förståelse kring den politiska viljan, visioner, mål, resurser och värderingar samt kommunicerar detta i organisationen i syfte att nå resultat. Du har ett tydligt utvecklings- och förändringsperspektiv och tydliggör enhetens del i socialförvaltningen och kommunen som helhet för att åstadkomma medborgarnytta samt inre effektivitet. Du arbetar för ett tillåtande klimat och stimulerar kreativitet, nytänkande, mångfald och en bra arbetsmiljö. Du är tydlig och kommunikativ och ser fördelar med att söka samverkan med andra aktörer både inom och utom organisationen. Du är strategisk och har en analytisk förmåga som du omsätter i den operativa verksamheten, samt har kraft och kompetens att nå våra mål och visa resultat.

För tjänsten behöver du förstå vad arbete i en politisk styrd organisation innebär. I grunden har du akademisk examen såsom socionom, jurist eller annan utbildningsbakgrund som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vidare har du god arbetsledarerfarenhet. Det är meriterande om du arbetat som chef med verksamhets-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. Du har god språklig förmåga i det svenska språket, i såväl tal som skrift. Du känner dig bekväm med att arbeta i digitala miljöer och har goda kunskaper i Office-paket. Vidare ser vi det som meriterande om du är väl insatt i socialtjänstens uppdrag.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.

I denna rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester för att få en objektiv och fördjupad förståelse för hur du agerar i arbetsrelaterade situationer.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen. Vi erbjuder även bland annat friskvårdbidrag upp till 2000 kr per år, flextidsavtal, möjlighet att semesterväxla samt att teckna avtal om förmåns cykel.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer