En ny studie visar på en brutalisering av våldet

 
En ny studie visar på en brutalisering av våldetAmirs forskning handlar om kriminell organisering, som organiserad brottslighet och extremism. En unik studie på skadade vid landets traumaenheter visar att knivskador och skottskador blir allt fler och offren blir allt mer allvarligt skadade. 
– Man skjuter och hugger mot huvud och hals för att döda, likgiltiga för konsekvenserna, säger Amir Rostami, docent i kriminologi vid högskolan i Gävle.

Amir Rostami, docent i kriminologi vid högskolan i Gävle har tillsammans med forskare från flera svenska lärosäten gjort en studie på patienter som kommit in till sjukhus med svåra skador. De har utgått från uppgifter ur det nationella traumaregistret Swetrau, vilket inkluderar alla patienter som har varit med om en traumatisk händelse och där traumalarm dragits på sjukhuset.

– Tyvärr tyder studien på en brutalisering av våldet. Man skjuter och hugger mot huvud och hals för att döda, likgiltiga för konsekvenserna. Och de som inte råkar dö, är väldigt skadade när de kommer till sjukhuset, säger Amir Rostami.

Brutaliseringen av våldet kan bidra till en eskalering som riskerar att ytterligare driva på hämndspiralerna.

– Våld föder våld. Det låter som en klyscha, men är en verklighet inom gängmiljön. En våldsam händelse leder till en ny våldsam händelse, som i sin tur leder till ännu en, och våldsspiralen är ett faktum. Den som inte hämnas riskerar att tappa i status och brutaliseringen gör att handlingsutrymmet för att medla blir lägre, något som skapar stora utmaningar för samhället, säger Amir Rostami.

2019 hade Sverige 50 sjukhus med traumakapacitet (tillgång till akut kirurgi, anestesi och röntgen). 92 procent av dessa rapporterade till Swetrau.

Forskarna valde på grund av förändringar i registreringen under de studerade åren att titta på två tidsperioder, 2013–2015 samt 2016–2018, och analysera utvecklingen av skott- och knivskador. Knivskadorna var 145 första perioden och 184 den andra, medan skottskadorna gick från 92 till 141, en ökning med över 50 procent.

Taggar

Nyheter