”Det viktigaste är att skapa en relation till varje klient”

Vad är det som fungerar i bemötande och behandling av personer med komplexa beteendestörningar? Det är en grupp som ofta hamnar mellan stolarna och drabbas hårt av vårdsammanbrott. På Inagården har man förmågan att stå kvar.
Inagårdens klienter behöver lära sig mycket av det som ingår i ett normalt vardagsliv. Foto: Getty Images

Vad är det som fungerar i bemötande och behandling av personer med komplexa beteendestörningar? Det är en grupp som ofta hamnar mellan stolarna och drabbas hårt av vårdsammanbrott. På Inagården har man förmågan att stå kvar.

Vad är det som fungerar i bemötande och behandling av personer med komplexa beteendestörningar? Det är en grupp som ofta hamnar mellan stolarna och drabbas hårt av vårdsammanbrott. Många skickas från det ena behandlingshemmet till det andra och har svårt att få rätt insats. 


Inagården har mångårig erfarenhet av vuxna med komplex problematik och psykiatriska diagnoser med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Många kan ha ett LSS-beslut i botten, men insatsen har inte fungerat och så kan de ha fått ett SoL-beslut om en HVB-insats istället.– Ofta är det här personer som skapar kaos och är i behov av vård för att komma till rätta med självskadebeteende, utåtagerande beteende eller OCD. Våra klienter klarar inte av öppenvården. De har komplexa problem och många gånger har de ett flertal sammanbrott bakom sig, säger Elin Lund, föreståndare på ett av Inagårdens HVB.

Den egenutvecklade Inagårdsmodellen bygger på tre utvecklingsfaser; Insikt, Normalisering och Aktivering. Sedan följer en avslutande utslussningsfas.

– Det handlar om att först skapa sig en bild av klienten och dennes behov, vilka begränsningar och möjligheter som finns. De flesta av våra klienter saknar en normal uppväxt och behöver lära sig mycket av det som ingår i ett normalt vardagsliv. Vi arbetar tillsammans med klienten för att hitta dennes funktion och genom att bilda mindre grupper kan varje person få utrymme att utvecklas, berättar Andreas Persson, föreståndare på Inagården Älvkarleö HVB.

Hästar, får, getter och höns

 När det gäller aktivering lägger man stor möda på att hitta daglig sysselsättning som passar varje individ. Det finns verkstäder, loppis, djurskötsel och trädgårdsarbete.– På Tärnsjö har vi det lilla lantbruket med hästar, får, getter och höns. Det är otroligt uppskattat att få umgås med djuren, något som vi vet är lugnande för alla människor, säger Elin.

– Det är otroligt värdefullt, speciellt för de med självskadebeteende. När det är jobbigt är det perfekt att kunna ta en paus ute hos djuren eller ta med sig en av de hundar som personalen kan ha med sig ibland, säger Andreas.

Inagården använder sig av checklistan Bröset för att kartlägga vilka saker som kan föranleda våldsamt beteende. Då kan man anteckna om personen har varit förvirrad, retlig, bullrig, fysisk hotfull, verbalt hotfull, attackerat föremål under dagen, kvällen och natten. Desto fler poäng ju större är risken för våld. Det kan hjälpa till att se vilka mönster och triggers som finns för utagerande beteende.

Har förmågan att stå kvar

 På Inagården har man förmågan att stå kvar i mötet med komplexa problem. Även om det skulle bli kaos och någon får ett utbrott och välter möblerna eller slår sönder en stol, så står man kvar.– Vi har hög toleransnivå. Går en stol sönder så ersätter vi den med en ny. Vi plockar upp möblerna och startar om från noll när personen kommer in i rummet på nytt, säger Andreas.

– De här människorna har så mycket ångest ändå, så de ska inte behöva få ångest över att relationen mellan oss kanske inte är intakt. Det är det första de vill försäkra sig om efter ett sådan här incident; att vi fortfarande tycker om dem och att de får vara kvar, säger Elin.

Beteendet värderas inte, det finns där och är en del av problemet.

– Vi ringer sällan polisen eller tar in väktare. Det är inget som skulle hjälpa våra klienter. Vi får räkna med att det kan ske skadegörelse. Vi skulle aldrig kräva någon på ersättning för det.

Tillsammans med varje klient utformas strategier för vad man skulle kunna göra för att förhindra att till exempel agera ut.

– Nästan alltid sitter personen själv inne med svaret om vad denne har för behov. Om man själv vill gå undan eller att den andra person ska gå undan när man är nära att få ett utbrott eller att man behöver vila en viss tid för att inte bli för trött och därmed mer lättirriterad, säger Andreas.

Vissa kanske inte har förmågan att uttrycka med ord när behovet uppstår. Då kan man komma överens om att visa på andra sätt, till exempel att när personen går och sätter sig på en viss plats vill den bli lämnad ifred.

Det utåtagerande beteendet tar sig olika uttryck

 Hos killar är utåtagerande beteende vanligast och för tjejer är det vanligare med självskadebeteende. Det handlar om att det utåtagerande beteendet tar sig olika uttryck. Det kan vändas inåt eller utåt.Genom lågaffektivt bemötande, kartläggning av triggers och att skapa strategier för dessa så har man kunnat minska behovet av att agera ut och att skada sig själv.

– Det viktigaste är att skapa en relation till varje klient. Vi lär oss hur de fungerar, vad de triggas av. Om till exempel en person triggas av ett speciellt ljud så försöker vi eliminera det. Det är också vanligt att en klient har svårt för en viss personlighetstyp eller kön. Då kan vi låta en annan personal ta över för att inte förvärra situationen, säger Elin.

– Högtider är ett exempel på en triggande situation som kräver medvetenhet och beredskap, säger Andreas.

Tydlighet och struktur är viktigt för att skapa trygghet. Genom tydliggörande pedagogik och bildstöd kan man förbättra kommunikation och förståelse.

– Det är viktigt att skapa en känsla av sammanhang, KASAM, att man tror på sin förmåga att möta motgångar i vardagliga situationer. Det är något som alla behöver och därför behöver vi se till att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Därför är det så viktig med en meningsfull vardag, säger Elin.

Varje klient har sin utvecklingskurva och färdigheter de behöver träna på.

– Men fokus ligger inte på problembilden. Vi ser människan för vad den är och jobbar på styrkorna, avslutar Andreas.

Inagården

Inagården är ett behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar. I Tärnsjö finns 13 HVB-platser och fyra LSS-platser. Sex kilometer därifrån ligger det lilla lantbruket, avskilt och idylliskt beläget i Ljusbäck, med tre HVB-platser. Detta boende inbegriper förutom lantluften, den dagliga kontakten med hästar, får, getter och höns och alla de sysslor som ingår i ett lantbruksliv. I Älvkarleby finns 20 HVB platser fördelat på fyra avdelningar där en avdelning har utslussningskaraktär. Närmsta grannar är Dalälven, skogen och tågstationen.

Related posts