Bjöd in till information för nyanlända från Ukraina

 
Bjöd in till information för nyanlända från UkrainaHanna Åstrand, utvecklingschef, Kristina Hillerborg, Vårdcentralen och Vladimir Rykholm, tolk, Svalövs kommun. Svalövs kommun bjöd in ett 100-tal nyanlända flyktingar på informationsmöte där ett flertal myndigheter deltog. Flest frågor ställdes till Migrationsverket.

Det var fullt hus på torsdagen då Svalövs kommun bjöd in nyanlända flyktingar från Ukraina som fick träffa representanter från Vårdcentralen med barnavårds- och mödravårdscentral, Migrationsverket och flera funktioner från kommunen.

– Vi kan se att det behövs en bredd för att framgångsrikt nå fram med information, och vårt möte under torsdagen upplever jag var ett bra exempel på hur kommunen kan samordna med andra aktörer utifrån uppkomna behov, säger Hanna Åstrand, projektledare för mottagandet i Svalövs kommun. Tacksamheten är stor över det stöd kommunen ger.

Migrationsverket informerade om sina processer, om att det behövs uppehållstillstånd för att söka arbete i Sverige, om hur tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet fungerar och om möjligheten att söka asyl i Sverige.

Vårdcentralen informerade om vaccin, tolk vid läkarbesök och sina öppettider. Region Skåne har i väntan på nationell riktlinje beslutat att erbjuda en gratis hälsoundersökning, sjukvård och tandvård som inte kan vänta, gratis läkemedel och vaccination för Covid-19.

Bostadssamordnare, socialtjänst, sektor utbildning, koordinator och projektledare från Svalövs kommun berättade om hur de arbetar med planeringen av bostäder, barnomsorg, skolgång och elevhälsa.

– Från kommunen planerar vi också en rekryteringsträff för att hjälpa ukrainarna med arbetsgivarkontakter när de väl fått sina arbetstillstånd. Vårt kultur- och föreningsliv kommer också att erbjuda aktiviteter som till exempel aktiviteter för barn och språkkafé, säger Hanna Åstrand.