Bilder som visar barnens upplevelse av hemlöshet

I Malmö så har ett projekt startat där hemlösa barn får låna en telefon och fotografera sin vardag, målet med projektet är att undersöka hur barnkonventionen efterlevs och hur hänsyn till barnen tas.

Foto: Getty Images

I Malmö så har ett projekt startat där hemlösa barn får låna en telefon och fotografera sin vardag, målet med projektet är att undersöka hur barnkonventionen efterlevs och hur hänsyn till barnen tas.

Antalet hemlösa barn i Malmö ökar starkt och är för närvarande cirka 1000 stycken, hur barn upplever situationen med att vara hemlös är relativt outforskat.

Grunden i det här projektet är den fotodokumentation som de hemlösa barnen genomför. Familjerna informeras först om projektet för att hitta frivilliga, sedan intervjuas föräldrarna och barnen får låna mobiller. De dokumenterar sin vardag genom fotografier under en vecka.
Efter detta så samtalar forskarna med barnen med utgångspunkt i fotografierna.
Annelie Björkhagen, som är ansvarig för projektet, säger:
– Metoden har fungerat över förväntan, barnen tycker att det är roligt att vara med i projektet.

Projektet startade i maj och har hittills över 2000 bilder från barn i ca 30 familjer. Barnen är från ca 8 år och uppåt, och får själva styra samtalen utifrån de bilder de tagit.
Det har framkommit saker som förvånat forskarna, till exempel när de varit på akutboenden, 
– Det vi har märkt när vi kommit på besök till något akutboende är att barn berättar att de trivs bra, trots dessa svåra omständigheter, eftersom det kan finnas en stark gemenskap barnen och familjerna emellan, säger Annelie Björkhagen.

Små insatser som att Rädda Barnen låter barnen rita, har stor betydelse.
Det finns även planer på att göra en studie av 500 akter kring barnen och deras familjer, där man ska undersöka hur socialtjänsten tar hänsyn till barnens behov och rättigheter.

Related posts