Bilder från utbildningsdagen i Stockholm

Liria Ortiz, Viktor Jinnevång och Agneta Björck föreläste om motivation och självmedkänsla.
Viktor Jinnevång och Agneta Björck
Viktor Jinnevång och Agneta Björck på SSIL utbildningsdag.

Liria Ortiz, Viktor Jinnevång och Agneta Björck föreläste på temat: Motivation, Självmedkänsla och ACT. Nästa år blir det nya föreläsare på utbildningsdagarna som SSIL – För vård och omsorg arrangerar.

Den 30 november höll SSIL årets sista utbildningsdag i Stockholm. Vi träffade utställare och besökare som passade på att nätverka mellan föreläsningarna.

Agneta Björck och Viktor Jinnevång talade tillsammans om våld i nära relationer, skadligt bruk, beroende och läkning utifrån två perspektiv. Viktor har egna erfarenheter av att i tidiga tonår placeras på HVB hem för att senare bli omhändertagen enligt LVU.

Agneta bidrar med ett perspektiv från profession och belyser vikten av tidig upptäckt av riskfaktorer för att utveckla skadligt bruk, beroende och psykisk ohälsa.

Viktor Jinnevång, Agneta Björck och Liria Ortiz.

Liria Ortiz talade om hur vi kan öka motståndskraften med Responsbaserat förhållningssätt. Hur går vi till väga för att öka motståndskraften? Hur lär vi oss att inte bara fråga om hur det kändes inför det svåra som hände, utan också förstärker det som personen gjorde (responser och styrkor) för att bevara sin värdighet i den svåra situationen? Få med dig verktyg i hur du kan applicera ett responsbaserat förhållningssätt i mötet med dina klienter.

Här kan du läsa mer om 2024 års utbildningsdagar som är kostnadsfria och öppna för bokning.

Related posts