Besöksförbud på Sveriges alla äldreboenden

 
Besöksförbud på Sveriges alla äldreboendenBesöksförbud på landets äldreboenden från och med den 1 april. Nya åtgärder för att minska smittspridningen presenterades på regeringens pressträff den 31 mars. Beslutet om besöksförbud på samtliga äldreboenden träder i kraft den 1 april.

Många kommuner har redan besöksförbud på äldreboenden och servicehem, men regeringen ser behovet av en tydlighet och enhetlighet i landet och har därför beslutat om besöksförbud på landets äldreboenden från och med den 1 april.

Ytterligare en åtgärd för att minska smittspridningen är en utökad nationell provtagning av covid-19. Syftet är för det första att kunna identifiera personer som är smittade, men också att personal inom samhällsviktigt arbete kan testas vid symptom för att kunna utesluta sjukdom så att de kan återgå till arbetet.

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell strategi för en utökad provtagning.

Under Folkhälsomyndighetens pressträff på tisdagen berättade Jenny Rehnman om uppdaterade rekommendationer för hur skyddsåtgärder och hygienrutiner ska tillämpas i hälso- och sjukvård och omsorg. Syftet med ändringarna är att personal i vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån vårdsituation och nuvarande kunskapsläge.

Hon berättade också att det på fredag kommer att finnas en uppdaterad utbildning ute på www.folkhalsomyndigheten.se om hur personal inom hemtjänst och kommunala serviceboenden ska använda skyddsutrustning.