Belysning anpassad efter dygnsrytmen

 
Belysning anpassad efter dygnsrytmenNya vård- och omsorgsboendet får totalt 1 500 nya armaturer. Foto: Chromaviso Det nya vård- och omsorgsboendet Ryttershov i Ulricehamns kommun får evidensbaserat dygnsrytmljus. De positiva effekterna gör att detta nu ska bli standard vid all nybyggnation.

Den första delen av äldreboendet Ryttershov är klar för inflyttning – hela boendet står klart 2026. Samtliga lägenheter, gemensamma utrymmen och kontor får dygnsrytmljus.

”Vi bygger inte bara ett hus, utan vi bygger en hel verksamhet, och vi bygger den inifrån med kunskaper om färgsättning, utformning av avdelningar, men också utifrån arbetssättet, användningssammanhanget och den unika miljön”, berättar Anna-Karin Asp, verksamhetschef för Ulricehamns kommuns vård- och omsorgsboenden i ett pressmeddelande.

Förväntningarna är stora på den nya ljussatsningen.

”De boende ska få bättre livskvalitet, sova bättre, känna mindre oro, få ökat välbefinnande och inte minst få uppleva de vetenskapliga och kliniska resultaten som forskningen visar”.

”Samtidigt ska personalen få de bästa förutsättningarna och fler ska vilja jobba på Ryttershov. Man ska kunna må bra, sova bra och uppleva mindre trötthet när man har jobbat natt. Dygnsrytmljus är en investering i personalen som är verksamhetens och vårdens största resurs”, säger Anna Karin Asp.

Forskningsstudier har dokumenterat effekten av dygnsrytmljus hos både demenssjuka boende, inlagda patienter och personal. Samtidigt är lösningen implementerad med stor positiv effekt på åtskilliga sjukhus i hela Sverige och utbrett på vård- och omsorgsboenden i Danmark.

Stora visioner på Ryttershov

Ryttershov vill skapa de optimala förutsättningarna för sina boende. Samtidigt är äldreboendet ett kunskaps- och demenscenter för personer med kognitiv svikt.

Hälsofrämjande dygnsrytmljus är en lika viktig del av det användarorienterade konceptet på Ryttershov som funktionella utrymmen och bostäder.

”Hela Ryttershov och miljön med allt ifrån bostadsrum, gemensamma utrymmen, trädgårdar och innergårdar ska anpassas utifrån de behoven som personer med demenssjukdomar har”, säger Anna-Karin Asp.

Det är Chromaviso som ska leverera dygnsrytmljuset till Ryttershov och Ulricehamn kommun.

”Vi har studerat dygnsrytmljus väldigt noggrant och övervägde flera olika leverantörer. Vårt val blev Chromavisos lösning eftersom den är helhetsorienterad och användarvänlig. Samtidigt var det avgörande för oss, att lösningen är förankrad på ett vetenskapligt- och kliniskt underlag – både forskningen och Chromavisos många referensprojekt visar stor positiv effekt,” förklarar Anna-Karin Asp.

Samarbetet kring det nya projektet har börjat väldigt bra.

”Chromaviso har varit bra på att sätta sig in i de behoven som finns på Ryttershov”.

Dygnsrytmbelysning blir ny standard

Ryttershov är ett av fem vård- och omsorgsboenden i kommunen som ska utvecklas de kommande åren där man planerar att implementera Chromavisos dygnsrytmljus. Nästa projekt blir på ett boende i Gällstad.

Det vetenskapliga underlaget för ljusets biologiska inverkan på den allmänna hälsan har gjort att dygnsrytmbelysning nu har skrivits in som standard för kommunens nybyggnationer.

Anna-Karin Asp har haft mycket dialog med politiker och kommunens förvaltningsledning för att betona värdet av rätt och välanpassad ljussättning – och responsen har varit mycket positiv.

”Politikerna har varit mycket nyfikna kring dygnsrytmbelysningen och beslutat att det ska vara en del av den framtida kvalitetsmässiga nivån i hela kommunen”, berättar hon.