Barnhandläggare och ungdomshandläggare till placeringsenheten

 
PUBLICERAD: 25 maj 2023 | SÖK JOBBET SENAST: 25 juni 2023 | KOMMUN: Karlshamn | YRKE: Socionom | ANTAL PLATSER: 2| Källa: Arbetsförmedlingen
” Vi samlas kring barnet och tror på familjens kraft och delaktighet. Med kompetens och hjärta möter vi er med respekt och engagemang.”


Vi storsatsar på placeringsenheten. Vi ska börja arbeta mer teambaserat och bygga team utifrån barn och ungdomars ålder. För oss står team för tillit, engagemang, arbetsglädje och mod. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt och lära oss. Här är allt möjligt för dig som vill vara med att förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. På placeringsenheten i Karlshamn är du delaktig som medarbetare!


Lediga tjänster


1 Barnhandläggare 0-12 år, med inriktning placering i Familjehem


1 Ungdomshandläggare, med inriktning placering på HVB/SIS och Familjehem 13-18 (21) år


1 Barnhandläggare 0-18 år, med inriktning Kontaktperson/Kontaktfamilj


Om arbetsplatsen: Vi medarbetare på placeringsenheten tillsammans med enhetschef och verksamhetschef, utvecklar vår enhet, så att vi får säkra placeringar utifrån barn och deras familjer.


Vi ska arbeta i team för att ännu bättre kunna säkerställa barnets behov så långt det är möjligt. Att arbeta i team gör att vi utvecklar varandra och att vi tillsammans får en bredare kompetens utifrån det placerade barnets individuella behov. På enheten finns även en 1:e socialsekreterare och senior socionom som ger stöd och handledning i ditt dagliga arbete. Enheten har även en ny satsning i form av en placeringssamordnare och hon arbetar aktivt med ungdomshandläggare avseende HVB och SiS placeringar. Det gör att du som handläggare kan hålla fullt fokus på barnet och dennes familj. Hos oss får du möjlighet att vidareutveckla dig och din kompetens. Vi i arbetsgruppen har ett öppet och accepterande klimat, vi har omsorg om varandra, vi arbetar aktivt för att skapa en god arbetsmiljö. Vi erbjuder en arbetsplats där vi har roligt tillsammans med många goda skratt, trots det ibland tuffa arbetet. Ömsesidig tillit är en självklarhet för oss.


Barn och familj inom IFO ska under hösten 2023 påbörja grundutbildning i Signs of Safety och metoden ska genomsyra arbetet med barn och unga samt deras familjer. Vi söker dig som tycker om att tänka utanför boxen för att tillsammans kunna göra en skillnad för barnet. Du vill något, det vill vi med!


Enheten består av enhetschef, 1:e socialsekreterare, senior socionom, placeringssamordnare, 4 barnhandläggare, 3 ungdomshandläggare och 4 familjehemssekreterare. 


Arbetsbeskrivning på lediga tjänster


Barnhandläggare och Ungdomshandläggare:


Som barnhandläggare kommer du att ansvara för barn 0-12 år som är placerade i familjehem. I dina arbetsuppgifter ingår personliga kontakter med barnet och familjen. Du samarbetar med andra aktörer runt barnet såsom skola, BUP eller andra viktiga personer. Som ungdomshandläggare är du ansvarig för ett antal HVB/SiS placerade ungdomar samt ungdomar som är placerade i familjehem. Som en del av ungdomsteamet är din primära arbetsuppgift att tillsammans med placeringssamordnare och medhandläggare, följa upp ungdomens utveckling under placeringen. Du ansvarar för all myndighetsutövning kring det enskilda barnet/ ungdomen med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid behov kan teamet som du ingår i, behöva stötta upp med uppföljningar/utredningar gällande de barn och unga som har insatsen kontaktperson/ kontaktfamilj.


Barnhandläggare, kontaktperson/kontaktfamilj 0-18 år:


Som barnhandläggare kommer du att ansvara för uppföljningar tillsammans med familjehemssekreterare som också har inriktningen kontaktfamiljer och kontaktpersoner. I dina arbetsuppgifter ingår personliga kontakter med barnet och familjen. Du samarbetar med andra aktörer runt barnet såsom skola, BUP eller andra viktiga personer runt barnet. Du ansvarar för all myndighetsutövning kring den enskilda ungdomen med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid behov kan barnteamet, som du ingår i, behöva stötta upp med uppföljningar/utredningar gällande de barn och unga som har insatsen familjehem.


 


Om dig:• Vi söker dig som har Socionomexamen
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.


Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL och LVU. Vi lägger stor vikt vid bemötande av de personer som vi möter i vårt arbete, därför är personlig lämplighet av stor betydelse.


Vi erbjuder dig:  På verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg arbetar vi aktivt med att skapa en god arbetsmiljö och en kultur som tillåter våra medarbetare att utvecklas. Vid anställning genomför vi en introduktionsplan och du får möjlighet till individuell kompetensutveckling efter dina behov i förhållande till din roll. Du får även tillgång till bland annat administrativt stöd, intern och extern handledning, hälsopaus, personalklubb med många erbjudanden, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling m.m. Det finns även möjlighet till arbete på distans. För att bredda vår kompetens och möjliggöra vår professionella utveckling arbetar vi kontinuerligt med metodutveckling och utbildningar. I den kontinuerliga utvecklingen av socialtjänsten ser vi arbetsgruppen som den främsta resursen där vi mellan verksamheter utvecklar ett gott samarbete och nya arbetssätt för att möta framtidens utmaningar och skapa en attraktiv arbetsplats.

 

Övrigt: Arbetstidens förläggning är på vardagar dagtid, Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan. Tillträde snarast, B- körkort krävs


Enligt lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "övrigt arbete med barn" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/


För mer information kontakta:

Enhetschef, Menesha Alijaj: 0454-56 33 08, Menesha.alijaj@karlshamn.se


Sista ansökningsdag:

2023-06-25, Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan och uppge vilken tjänst du är intresserad av.


Facklig företrädare:

Christina Gustafsson, Vision: 0454-811 89

Ansök nu

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer