Antalet göteborgare som bor i ett särskilt utsatt område har halverats på fyra år

Biskopsgården klassas inte längre som ett särskilt utsatt område.
Göteborg
Friskväderstorget i Göteborg. Foto: Niklas Maupoix

Polisen senaste bedömning av situationen i landets mest utsatta områden visar på en fortsatt positiv utveckling i Göteborg. Biskopsgården klassas inte längre som ett särskilt utsatt område och inget område i Göteborg bedöms ha en negativ utveckling.

Att Biskopsgården flyttas ned från särskilt utsatt område till riskområde innebär att Göteborg nu har fyra särskilt utsatta områden. 2019 hade staden sex särskilt utsatta områden, Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered där det bodde 83 000 personer. Idag är både Tynnered och Biskopsgården nedflyttade från den listan, det innebär att 41 000 göteborgare numera bor i ett särskilt utsatt område. Det är en halvering på bara fyra år.

– Att ännu ett område avförs från den högsta nivån på polisens lista är framför allt mycket glädjande för de som bor i Biskopsgården men också betydelsefullt för hela stadens utveckling, säger Terje Johansson vd för Framtidenkoncernen.

Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden, vilken antogs 2020, har som mål att inget område i Göteborg ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta. Framtiden har hela tiden framhållit att det är svårt, men inte omöjligt, att bryta den negativa utvecklingen. Och tillsammans med andra samhällsaktörer, näringsliv och civilsamhälle gör koncernen allt de kan för att lyckas.

Nyligen fick koncernen även svar från sin hyresgästenkät som över 21 000 hushåll runt om i Göteborg besvarat. Bilden är tydlig, de områden i staden som polisen klassar som särskilt utsatta utvecklas alla i rätt riktning och upplevs i många fall idag på samma sätt som övriga delar av staden.

– Det fina resultat vi uppnått under strategins första år ska förvaltas, samtidigt som vi måste utvecklas och anpassa oss. Utifrån bland annat våra egna erfarenheter och polisens fördjupade material ser vi nu över hur vårt arbete kan ge ännu bättre effekt kommande år säger Anna-Karin Trixe, strategischef inom Framtiden.

– Även om signalerna i rapporten visar på en positiv utveckling är vi fortsatt ödmjuka inför uppgiften att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden. Det återstår mycket jobb och det gäller att hålla i trots tuffare tider och bakslag som kan komma ibland, avslutar Terje Johansson.

Related posts