Alltid mål i sikte

 
Alltid mål i sikteJoakim Ulmefors, VD på TryggtBoende i Sverige AB Den som söker skyddade boendelösningar finner snabbt en uppsjö av aktörer.
Menyn av tjänster som erbjuds klienten i form av stöd under placeringstiden är flera sidor lång. Men hur anpassade är uppläggen efter vad som verkligen är viktigt?
Livet och den vardag som väntar klienten efter avslutad placering.


Det är ingen hemlighet att skyddade boenden har en tickande klocka över placeringstiderna. Det är mycket att hinna med speciellt för de som byter liv inte bara för sig själva men för sina barn. Vardagen i det skyddade boende hamnar snabbt i fokus och bort försvinner alla tankar på livet efteråt. Inte konstigt med tanke på hur många bränder det finns att släcka från livet som varit.

Plötsligt har tiden försvunnit och det är dags att slussas ut i vardagen igen. Nu väntar en ny verklighet för den som haft vardagen inställd på ”survival mode” och inte gett sig tid att bearbeta allt de utsatts för före placeringstiden. Vardagliga uppgifter som att jobba, betala fakturor och köpa mjölk kan upplevas som ett obestigbart berg om placeringstiden inte förberett för just detta – ”den tråkiga vardagen”.

Det är de skyddade boendenas mission att se till så denna vardag aldrig kommer som en chock för klienterna när placeringstiden tagit slut. Vi kallar det ”MISSION: Tryggat tillvaro” och det genomsyrar hela vår verksamhet och allt vi gör. Före placeringstiden, i planeringsfasen, bidrar vi med extra planeringsstöd genom konsultation för att försäkra att vi tänkt igenom tekniksäkerhetsfrågor så att livet före placering aldrig hinner i kapp livet efter. Tillsammans lägger vi upp ett mål för hur klienten skall klara normalitet i vardagen på sikt.

Under placeringstiden har våra klienter minst två kontaktpersoner med olika uppdrag och regelbundna samtal där utgångspunkten alltid är missionen, alltså att stötta till självständighet. Här lägger vi stort fokus på att hjälpa våra klienter hitta sina egna resurser för att skapa ett tryggt liv i normalitet.

Efter placeringstiden har vi ett brett nätverk av hyresvärdar landet runt som alla, liksom vi, tror på att ge våldsbrottsoffer en ny chans. Deras bidrag är ett förstahandskontrakt till den som skött sin placeringstid i en av deras lägenheter. Det innebär att den som skapat sig ett nytt sammanhang under placeringstiden inte behöver börja om på nytt när den är över.

Siktet har, under hela boendetiden, varit på livet efter placering och den som skött sitt boende väl kan kalla det sitt hem även framåt. Detta skapar ovärderliga förutsättningar för den som startar om att få en trygg plats från vilken att planera sin framtid. Eventuella barn behöver inte ryckas upp i rötterna på nytt, eventuell anställning behöver inte sägas upp, inga fler flyttlass.

Med vår ”MISSION: Tryggad tillvaro” börjar planering för livet efter placering redan innan placeringstiden. Med geografiskt igenomtänkta boendelösningar utvalda att passa klienternas förutsättningar, ser vi till att det nya hemmet inte bara blir en hållplats. Det blir själva navet varifrån ett liv i trygghet kan gro och frodas.

- Joakim Ulmefors, 20e september 2022


Om TryggtBoende i Sverige AB
TryggtBoende i Sverige specialiserar sig på livet efter skyddat boende genom att sammanfläta traditionellt socialt arbete med modernt säkerhetstänk. Bolaget erbjuder brett stöd i form av skräddarsydda upplägg efter klienternas unika behov. Tack vare deras approach har ett stort antal klienter idag nya sammanhang med fungerande vardag. De utbildar även polis, socialtjänst och utförare i långsiktigt hållbara placeringar.

www.tryggtboende.nu
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer