Äldreomsorgen satsar på kulturupplevelser

Konst och kultursamtal på äldreboenden.
I höst får spel och lek samsas med kulturupplevelser på Ängelholms äldreboenden. Målet med det nya kulturprojektet är knyta an till de äldres minnen samt att höja medvetenheten om kulturens roll inom äldreomsorgen. Foto: Anders Ebefeldt

Konst och kultursamtal på äldreboenden.

Ängelholms kommun får bidrag för att driva ett kulturprojekt för äldre. Projektet DÅ-tid/NU-tid är en satsning som ska öka delaktigheten i kulturlivet på äldreboenden i kommunen.

Region Skåne har beslutat att bevilja Ängelholms kommun 150 000 kronor i bidrag för kultur i vården. Bidraget kommer att gå till Projekt DÅ-tid/NU-tid, en satsning som ska öka kontakten mellan äldreomsorgen, lokala kulturföreningar, anhöriga och volontärer. 

DÅ-tid/NU-tid har bland annat som mål att lyfta och knyta an till de äldres minnen samt att höja medvetenheten om kulturens roll inom äldreomsorgen. Projektet, som är ett samarbete mellan flera av kommunens verksamheter, är kopplat till folkhälsoplanen där just äldre pekats ut som en prioriterad målgrupp.

Vad är då kulturens roll i äldreomsorgen? Den frågan får Eva Sällström, verksamhetschef för Särskilt boende i Ängelholm besvara.

– Det är jätteviktigt för oss att få in kulturen i alla dess former i äldreomsorgen, dels för att möta ett intresse som finns men även för att väcka ett nytt intresse. Vi förändras också med åren, när vi blir äldre så tappar vi minnen och med hjälp av kultur kan man hitta tillbaka och bibehålla den äldres minnesfunktioner, säger Eva Sällström.

– I projektet kommer vi att använda oss av reminiscens som innebär att vi talar om dåtid och nutid, till exempel genom att titta på en gammal tavla och samtidigt prata om hur vi målade hus förr och hur konstnärer målar hus idag, på så vis binder vi samman äldre tider med samtiden, förklarar Eva Sällström.

Projektet bygger på en bredd av insatser, exempelvis kommer anhörigkonsulenter och kulturombud utbildas av kommunens konstpedagog. Tillsammans kommer de göra besök inom äldreomsorgen för att inleda samtal kring konst och kultur, i detta arbete kommer även Konstfrämjandet Skåne delta. Som en del i projektet kommer även workshops anordnas tillsammans med Ängelholms hemslöjdsgille, och en dialog om möjligheten att samarbeta med de lokala hembygdsföreningarna förs. 

Planen är att bygga nätverk med kulturpersoner och föreningar runtom i Ängelholm. 

– Vi hoppas att dessa kontakter och samarbeten ska bestå över tid, även efter projektets slut. Projektet är enbart en start, säger Eva Sällström.

Ett mål är också att höja de anhörigas och personalens medvetenhet om vikten av kultur i vardagen. Kultur för äldre ger reella vinster utöver att de äldre hittar tillbaka till sina minnen.

– Kultur ger känslan av välbefinnande och glädje, samma som den gör för dig och mig. Om vi tycker om kultur som musik och teater, mår vi bra av att utöva, se eller lyssna till den, detsamma gäller äldre, säger Eva Sällström.

– Det som är viktigt för oss är att skapa samhörighet och glädje mellan de äldre, personal och våra volontärer med hjälp av kultur, kultur ska vara glädje.

Related posts