Adhd-läkemedel från sjukvården felanvänds

Läkemedlet metylfenidat för adhd, har blivit allt vanligare på den illegala drogmarknaden, visar en ny analys av Socialstyrelsen. Merparten av tabletterna på den illegala marknaden kommer från den svenska sjukvården.Läkemedlet metylfenidat för adhd, har blivit allt vanligare på den illegala drogmarknaden, visar en ny analys av Socialstyrelsen. Merparten av tabletterna på den illegala marknaden kommer från den svenska sjukvården.

Enligt Socialstyrelsens analys finns det också indikationer på att en grupp vuxna patienter kombinerar metylfenidat med annan narkotika på ett riskabelt sätt.

Förskrivningen av adhd-läkemedel har ökat under flera år och tycks fortsätta öka. 2016 så hämtade cirka 50 000 vuxna ut något adhd-läkemedel från apoteket, majoriteten fick metylfenidat. 

Samtidigt så har polisens beslag av läkemedlet ökat från runt 150 tabletter om året i början av 2000-talet till omkring 7000 tabletter de senaste åren.
– Utvecklingen tyder på att det har blivit lättare att få tag i dessa läkemedel på den illegala drogmarknaden, även om de beslagtagna tabletterna utgör en liten del av den totala mängden som skrivs ut. Därför har vi undersökt var läkemedlen kommer ifrån genom att spåra i vilket land de sålts, säger Daniel Svensson, projektledare för rapporten.

En femtedel av de drygt 9 700 tabletter som beslagtogs mellan januari 2015 och början av maj 2016 gick att spåra. Merparten av de dessa tabletter visade sig vara utskrivna inom den svenska hälso- och sjukvården.
– En sannolik väg ut är via enskilda patienter som får metylfenidat förskrivet. Bara en liten del av de spårbara tabletterna har smugglats in från andra länder, säger Daniel Svensson. 

Rapporten visar också att omkring 30 procent av de vuxna, ungefär 15 000 personer, som fick metylfenidat under 2015 samtidigt fick flera andra narkotiska preparat, som ångestdämpande bensodiazepiner och smärtstillande opioider. Bland dessa är det många som fått sina läkemedel från flera av varandra oberoende läkare, på olika vårdcentraler. Närmare 35 procent av de som hade flera uttag av narkotiska läkemedel hade minst tre förskrivande kliniker. Drygt tio procent hade minst fyra förskrivande kliniker.

– Att blanda olika narkotikaklassade läkemedel utan att någon läkare har en helhetsbild av behandlingen väcker frågor om felanvändning. Det utgör en allvarlig patientsäkerhetsrisk, i och med att man riskerar allvarliga biverkningar av att kombinera flera preparat, säger Peter Salmi, utredare.

Socialstyrelsen vill med rapporten uppmana sjukvården att vara uppmärksam på signaler om att metylfenidat missbrukas.

– Det är exempelvis viktigt att förskrivningen sker under kontrollerade former och att sjukvården har fastställda rutiner för att löpande utvärdera varje patients behandling. Med den kommande nationella läkemedelslistan kommer varje behandlande läkare också att få bättre överblick över patientens alla läkemedel, säger Daniel Svensson.

Socialstyrelsen betonar samtidigt att läkemedlet, rätt använt, är ett effektivt och säkert läkemedel. För personer med adhd kan det ha avgörande betydelse för livskvaliteten, tillsammans med psykosociala och pedagogiska stödinsatser samt kognitiva hjälpmedel.

Källa: Socialstyrelsen

Related posts