94 miljoner kronor till välfärdsforskning

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd öppnar nu den första utlysningen inom ramen för det 10- åriga nationella forskningsprogrammet om tillämpad välfärdsforskning.

I utlysningen ingår projektbidrag, postdokbidrag och praktiknära forskartjänster på totalt cirka 94 miljoner kronor under åren 2018-2020.

Foto: Getty Images

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd öppnar nu den första utlysningen inom ramen för det 10- åriga nationella forskningsprogrammet om tillämpad välfärdsforskning.

I utlysningen ingår projektbidrag, postdokbidrag och praktiknära forskartjänster på totalt cirka 94 miljoner kronor under åren 2018-2020.

Syftet med det här forskningsprogrammet är att på lång sikt stärka kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden.
Det ingår att främja klient och praktiknära forskning om socialtjänsten, stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka delaktigheten från brukare och anhöriga.

Forte ser ett behov av både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser och metoder samt kombinationer av dessa. De ser gärna att forskare från olika discipliner samverkar och jämlikhetsperspektiv ska beaktas.

Related posts