9 av 10 företag oroas över att gängkriminaliteten försämrar bilden av Sverige

Den pågående våldsutvecklingen gör det svårare att locka till sig kompetens.
Fredrik Erfelt, Stockholms Handelskammare
Fredrik Erfelt, Stockholms Handelskammares expert på trygghets- och säkerhetsfrågor.

8 av 10 företag uppger att den pågående våldsutvecklingen gör det svårare att locka till sig kompetens, göra investeringar och kan också försvåra etablering av företag. Det visar en undersökning från Stockholms Handelskammare. 

I undersökningen Status Sthlm, som genomförts i samarbete med Demoskop, svarar 90 procent av företagen att de är oroliga över att Sverigebilden kommer att försämras utomlands mot bakgrund av gängkriminaliteten.

– Brottsutvecklingen i Sverige har redan fått mycket uppmärksamhet i utlandet och företagen är kraftigt oroade över att vårt lands varumärke kommer att svärtas ner rejält framöver, om vi inte stoppar utvecklingen. En hel del företag uppger att de redan har fått svårare att locka investeringar till Sverige och Stockholm, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Många företagare oroar sig också för sin kompetensförsörjning i spåren av det gängvåld som drabbat Stockholm. Nästan 4 av 5 företagare uppger att de är oroliga för sin förmåga att rekrytera personal om våldsvågen fortsätter. Var femte företagsledare uppger att företagets kompetensförsörjning redan påverkats negativt.

– Regeringen och berörda myndigheter måste få bukt med våldet. Det är nödvändigt att även involvera näringslivet i brottsbekämpning och brottsprevention. Det offentliga och det privata måste börja samarbeta i dessa frågor, annars kommer vi aldrig att råda bot på problemen, säger Fredrik Erfelt, Stockholms Handelskammares expert på trygghets- och säkerhetsfrågor.

Siffrorna kommer från undersökningen Status Sthlm, som Stockholms Handelskammare genomför 5-6 gånger varje år och där över 300 företagare från Stockholms- och Uppsalaregionen har fått svara på frågor kopplade till näringslivsklimatet. 

Related posts