SSIL.today Öppna i webbläsaren
Skyddade boenden behöver leva upp till nya krav

Skyddade boenden behöver leva upp till nya krav

Branschen har länge efterfrågat kvalitetshöjning och tillståndsplikt för skyddade boenden, men Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, känner stor oro för delar av regeringens nya förslag.

Roks välkomnar regeringens förslag att permanenta stödet till kvinno- och tjejjourerna och deras riksorganisationer. Samtidigt ser man med bestörtning på regeringens beslut att barn ska ges egna placeringar när de kommer till en kvinn...
Läs hela "Skyddade boenden behöver leva upp till nya krav"
Stora satsningar för våldsutsatta och deras barn

Stora satsningar för våldsutsatta och deras barn

Regeringen presenterar en rad åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i budgetpropositionen för 2022. En ny reform avser skyddade boenden där barnrättsperspektivet stärks.
Unga skolbarn agerar knarkkurirer åt kriminella gäng

Unga skolbarn agerar knarkkurirer åt kriminella gäng

Det behövs både förebyggande arbete och aktiva insatser för att få stopp på det dödliga kriminella våldet. Samverkan måste fungera och insatserna måste in mycket tidigare för att stoppa rekryteringen av unga skolbarn.

Förstärkta insatser för att förebygga brott

Förstärkta insatser för att förebygga brott

Regeringen sätter av totalt 2,5 miljarder kronor för brottsbekämpning i budgetpropositionen för 2022. Det förebyggande arbetet får stora medel, liksom utbyggnaden av Kriminalvården.
Vanligt med självmordstankar hos kvinnor med PMDS

Vanligt med självmordstankar hos kvinnor med PMDS

PMS handlar för de flesta om lindriga humörsvängningar och nedstämdhet. Cirka 3-5 procent av alla kvinnor lider av den svårare varianten PMDS, där de flesta drabbas av medelsvår till svår depression. 
 

Säkerställ barns egna rättigheter och positiva utveckling på skyddat boende

Säkerställ barns egna rättigheter och positiva utveckling  på skyddat boende
Stadsmissionen och Bris har tagit fram en modell för skyddat boende som ger trygghet för barn och vuxna utsatta för våld.

Om SSIL Annonsera Avbeställ

Chefredaktör och Ansvarig utgivare: Jenny Fors
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Byggfakta Group, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se | Policy för datahantering, integritet och cookies.
SSIL.today