SSIL.today Öppna i webbläsaren
Vem finns på barnets sida?

Vem finns på barnets sida?

Unga flickor har blivit nedbrottade av vuxna män, fasthållna och placerade i isolering på SiS-hem upprepade gånger, något som har fått stor uppmärksamhet i media. Barn utsätts för våld både i hemmet och i olika placeringsformer. När de sedan försöker få hjälp är det svårt att få någon som för deras talan. Barnrättsbyrån var en av talarna på Barnkonventionsdagen den 4 februari.

Barnrättsbyrån verkar för att barn och unga ska få rätt hjälp av samhället. Organisationen startades ...
Läs hela "Vem finns på barnets sida?"
NPF kan få stora konsekvenser

NPF kan få stora konsekvenser

Kunskap gör skillnad. Om du förstår att en person med adhd, autism eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har en begränsning och inte medvetet ställer till det, så kan du bemöta personen bättre. 

Den utbrända hjärnforskaren – ny bok om utmattningssyndrom

Den utbrända hjärnforskaren – ny bok om utmattningssyndrom

Professor Hedvig Söderlund kommer ut med boken Den utbrända hjärnforskaren – Personliga erfarenheter, fakta och vägen till läkning den 8 mars. Hon delar med sig av sin egen erfarenhet av utmattning.
Svartsjuka är inte romantiskt

Svartsjuka är inte romantiskt

"Med kampanjen vill vi väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som kännetecknar en bra relation. Vi vill också bredda kunskapen hos vuxna när det gäller våld i ungas relationer."
Socialtjänstutredningen är långt ifrån tillräcklig

Socialtjänstutredningen är långt ifrån tillräcklig

Rädda Barnen skickar in ett remissvar till socialtjänstutredningen. Trots att utredningen har arbetats fram med goda intentioner är den inte tillräcklig för barn som far illa, menar de.
 

Trygghet i pandemins oreda

Trygghet i pandemins oreda
När ingenting är sig likt blir transparens och klara riktlinjer en viktig byggsten för de ungas vardag.

Om SSIL Annonsera Avbeställ

Chefredaktör och Ansvarig utgivare: Jenny Fors
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Byggfakta Group, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se | Policy för datahantering, integritet och cookies.
SSIL.today