SSIL.today Öppna i webbläsaren
Många fördomar kring flickor och kvinnor med adhd

Många fördomar kring flickor och kvinnor med adhd

GÄSTKRÖNIKA: Lotta Borg Skoglund är överläkare, forskare och författare till boken Adhd - från duktig flicka till utbränd kvinna.

Jag har skrivit en bok om adhd hos flickor och kvinnor. Man skulle kunna fråga sig varför det behövs en till bok om adhd? Och varför en om flickor och kvinnor? Är inte lidandet och funktionsnedsättningen den samma hos alla som lever med denna livslånga neuropsykiatriska sårbarhet, oavsett könstillhörighet?

För mig ...
Läs hela "Många fördomar kring flickor och kvinnor med adhd"

Äldreomsorgsdagarna: Demensvård för livet

Petra Tegman är utbildad Silviasjuksköterska och specialist inom både demensvård och palliativ vård. Hon var en av talarna på Äldreomsorgsdagarna.

Hon är årets bästa chef i vård och omsorg

Nu har det prestigefyllda priset Guldkransen 2020 delats ut.

Ny satsning för att få unga nyanlända i jobb

Unga i jobb är ett initiativ från Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission, där unga vuxna som omfattas av gymnasielagen matchas med arbetsplatser inom exempelvis vård och omsorg. 

Nyanlända barn och unga behöver fortsatt stöd för PTSD

Fyra av tio nyanlända barn mellan 16-18 år har höga nivåer av symtom som kännetecknar posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det visar en ny studie som särskilt pekar på de som kom till Sverige från Afghanistan. Där hade över hälften förhöjda symtom.

 

Träningslägenheter – en insats med stora möjligheter

Träningslägenheter – en insats med stora möjligheter
Skyddsvärnets Träningslägenheter vänder sig till unga och vuxna som har behov av boende och socialt stöd.

Om SSIL Annonsera Avbeställ

Chefredaktör och Ansvarig utgivare: Jenny Fors
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se | Policy för datahantering, integritet och cookies.
SSIL.today