SSIL.today Öppna i webbläsaren
Brist på information om skyddsrutiner och smittspridning i LSS-bostäder

Brist på information om skyddsrutiner och smittspridning i LSS-bostäder

Många kommuner och privata utförare brister när det gäller information till anhöriga och ställföreträdare om rutiner med anledning av pandemin och smittspridning i LSS-bostaden. Exempelvis visste närmare 40 procent av de svarande inte om personalen hade tillgång till skyddsutrustning. Det visar en enkätundersökning som Riksförbundet FUB har genomfört.

Riksförbundet FUB genomförde under ett par veckor i början av juni 2020 en enkätundersökning om spridningen av c...
Läs hela "Brist på information om skyddsrutiner och smittspridning i LSS-bostäder"

Ny lag ger ökat skydd mot barnäktenskap och annan hedersrelaterad brottslighet

En av de nya lagarna som träder i kraft 1 juli 2020 är barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i högst fyra år. 

Kommunen kan inte avsäga sig ansvaret

Juridiken inom social omsorg har väckt extra mycket frågor under coronatiden. Plötsligt ändras förutsättningarna för hela samhället och därmed också reglerna för LSS och SoL.

Stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende

Socialdepartementet föreslår att socialnämnden ska få en ny befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren.

Arbetsplatser ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmiljöverket ändrar sina föreskrifter för hur arbetsplatser ska utformas. 

 

Om SSIL Annonsera Avbeställ

Chefredaktör och Ansvarig utgivare: Jenny Fors
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se | Policy för datahantering, integritet och cookies.
SSIL.today