SSIL.today Öppna i webbläsaren
Sämre hälsa hos Finlandsfödda kan förklara höga dödstal

Sämre hälsa hos Finlandsfödda kan förklara höga dödstal

Kring år 1970 var invandringen från Finland uppe i 40 000 personer, jämfört med dagens cirka 4 000. Dessa Finlandsfödda svenskar är nu kring 80 år och har drabbats hårdast av alla av covid-19. Men vad beror det på?

Att utlandsfödda har drabbats extra hårt av covid-19 kan till stor del förklaras av socioekonomiska faktorer som trångboddhet, låglönejobb inom städ och annan service men också av underliggande sjukdom. Att Finlandsfödda har upp e...
Läs hela "Sämre hälsa hos Finlandsfödda kan förklara höga dödstal"

Stor dödlighet för utlandsfödda av covid-19

Personer födda i Finland hade högst dödlighet av covid-19, följt av Turkiet och Somalia enligt Folkhälsomyndighetens nya rapport.

Virtual reality-upplevelser på äldreboende i Hallstahammar

Spelen stärker muskler, rörlighet och balans och filmerna stimulerar positiva minnen och fantasin.

Maria Bauer: Goda möjligheter i svåra tider

"Vi ser därför en mängd olika projekt inom omsorgen för att automatisera och digitalisera".

Ny rapport: Personal begår övergrepp på unga i samhällets tvångsvård

I en rapport framtagen av Skyddsvärnets projekt Ung inlåst, vittnar unga om olika slags sexuella övergrepp och trakasserier begångna av personal på SiS-hem.

 

Om SSIL Annonsera Avbeställ

Chefredaktör och Ansvarig utgivare: Jenny Fors
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se | Policy för datahantering, integritet och cookies.
SSIL.today