SSIL.today Öppna i webbläsaren
Många kommuner förstärker skyddsåtgärder för att minska smittspridning

Många kommuner förstärker skyddsåtgärder för att minska smittspridning

Det är stor skillnad i landet hur kommuner och verksamheter har hanterat åtgärder för minskad smittspridning av covid-19. Den 7 maj kom en ny rekommendation för visir och/eller munskydd inom hemtjänst, äldreboenden och särskilda boenden. Vissa var snabba att ta till sig riktlinjerna, medan det har gått långsammare på andra håll.

I Värmland tog man beslut om att använda visir vid all patientnära vård veckan innan Folkhälsomyndigheten kom ut med den nya rekommendationen den 7 m...
Läs hela "Många kommuner förstärker skyddsåtgärder för att minska smittspridning"

Fortsatt stor brist på skyddsutrustning i äldreomsorgen

Fortfarande uppger så många som 16 procent av personal inom äldreomsorgen att de arbetar utan skyddsutrustning. 

Kommunals LSS-enkät bekräftar FUB:s oro

En fjärdedel av anställda inom LSS-branschen har ingen skyddsutrustning mot coronaviruset. 

Antalet självmord bland unga är fortfarande högt

Hjärnfonden kommenterar Socialstyrelsens nya siffror. 

Svårare för unga med funktionsnedsättning att klara övergången till vuxenlivet

Det finns ett stort behov av att förbättra stödet från samhället.

 

RöingeGården

RöingeGården
Ett särskilt boende med inriktning vård, stöd/insatser för vuxna kvinnor och män från 18 år och uppåt med psykisk ohälsa. Nu söker vi sommarvikarier.

Lönearbete till personer som lever i utsatthet

Lönearbete till personer som lever i utsatthet
Blixtjobb skapar arbetstillfällen åt människor som lever i utsatthet och/eller missbruksproblematik
Om SSIL Annonsera Avbeställ

Chefredaktör och Ansvarig utgivare: Jenny Fors
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se | Policy för datahantering, integritet och cookies.
SSIL.today