SSIL.today Öppna i webbläsaren
IVO ökar tillsynen på särskilda boenden för äldre

IVO ökar tillsynen på särskilda boenden för äldre

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inleder nu en omfattande tillsyn av den vård och behandling som ges till personer på särskilda boenden för äldre.
– Det vi har sett och det som har rapporterats i media är allvarligt, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO.

Tillsynen sker mot bakgrund av IVO:s egna iakttagelser och rapporteringen om att äldre på särskilda boenden bland annat inte får tillgång till syrgasbehandling.

Tillsynen är en fördju...
Läs hela "IVO ökar tillsynen på särskilda boenden för äldre"

Ökad effektivitet och kvalitet genom digitalisering

Mobilappar, digital nattillsyn och andra tekniska lösningar har blivit allt vanligare.

Barnen behöver få känna delaktighet

Nu när barnkonventionen blivit lag har Maskrosbarn tagit fram en barnrättsbox till socialtjänsten med stödmaterial för att säkerställa att barnets rättigheter följs.

Så kan du tillämpa barnkonventionen i praktiken

Det är ett förändringsarbete där vårt agerande ska spegla barn som rättighetsbärare, att se till barnperspektivet.

Vi byter namn och ökar till två nyhetsbrev i veckan

Omtanke har ökat närvaron på webben under corona-pandemin.

 

Fråga oss om allt
som rör jobbet

Fråga oss om allt <br>som rör jobbet
Om SSIL Annonsera Avbeställ

Chefredaktör och Ansvarig utgivare: Jenny Fors
SSIL - För vård och omsorg är en del av Marknadsdata AB som ingår i Docu Nordic, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
www.ssil.se, Tel. växel 0651-160 40, info@ssil.se | Policy för datahantering, integritet och cookies.
SSIL.today