61 funkisorganisationer får 43 miljoner kronor

Listan på organisationer i Göteborg som fått mer än en miljon kronor i bidrag.
Håkan Hallengren (S), ordförande i nämnden för funktionsstöd.

Eftersom föreningar haft ökade kostnader för exempelvis hyror och ett bidrag som successivt urholkats får föreningarna extra föreningsbidrag. Det har nämnden för funktionsstöd i Göteborgs stad beslutat om. 

– De gör ett oerhört viktigt arbete för personer med funktionsnedsättning och måste ges förutsättningar att bedriva sitt viktiga arbete särskilt när det är tuffa tider, säger Håkan Hallengren (S), ordförande nämnden för funktionsstöd.

Nämnden har avsatt 37,6 miljoner kronor till verksamhetsbidrag och 900 000 kronor till utvecklingsbidrag. Därutöver ska 5 miljoner kronor fördelas i utökat föreningsbidrag till funktionsrättsrörelsen, eftersom föreningarna haft ökade kostnader för exempelvis hyror och ett bidrag som successivt urholkats.

– Civilsamhället har en unik förmåga att nå utsatta människor som vi vill vara med och stötta. De kan också fungera som en väg in till andra offentliga insatser, säger Håkan Hallengren.

Fakta om bidraget

Efter en dialog mellan kommunen och civilsamhället träffades en överenskommelse 2012 där man kom fram till att verka för att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet i Göteborg. Civilsamhällets organisationer ska stärkas och utvecklas till självständiga i rollen som opinionsbildare och röstbärare för marginaliserade och utsatta grupper och utgöra viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen.

De som får mest bidrag är Stiftelsen Göteborgsfontänen och Stiftelsen Gyllenkroken som jobbar med psykisk ohälsa samt Funktionsrättsrörelsen som består av många föreningar och arbetar med att stärka delaktigheten i samhället oavsett funktionsnedsättning.

Organisationer som fått mer än en miljon kronor i bidrag:

OrganisationBeviljats 2023Ansökan 2024Beviljats 2024
DHR Göteborgsavdelningen1 300 0001 606 0001 415 000
FUB1 900 0002 500 0002 015 000
Funktionsrätt Göteborg
(fd HSO)
2 100 0005 225 0004 600 000
Göteborgs Dövas förening1 850 0002 210 0001 850 000
NSPH Västra Götaland och Göteborg1 700 0002 000 0001 800 000
Stiftelsen Gyllenkroken3 800 0004 245 0003 900 000
Stiftelsen Göteborgsfontänen4 700 0006 000 0004 700 000
Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg1 800 0001 917 0001 830 000
Ågrenska stiftelsen familjestödsenheten1 000 0001 220 0001 000 000
Ångestsyndromsällskapet1 100 0001 160 0001 130 000

Related posts